scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "arbeidstilbud"

1 - 1 of 1 results for
 "arbeidstilbud"
Results per page:

«Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl»En tematisk analyse av hva arbeidstakere med utviklingshemming forteller om dagsenter

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Omsorgsforskning, Vol 8, Iss 3, Pp 1-12 (2022)

Abstract: Dagsenter gir aktivitets- og arbeidstilbud til mange av dem som av ulike årsaker står utenfor ordinært arbeidsliv, blant annet mennesker med utviklingshemming. Dagsenter regnes ofte først og fremst som et sosialt tiltak. Vår empiri er samlet inn på et ...

sponsored