scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "biurowo����"

1 - 10 of 75 results for
 "biurowo����"
Results per page:

Szacowanie wartości trudnego dziedzictwa kulturowego. Wycena dóbr nierynkowych metodą deklarowanych preferencji na przykładzie modernistycznego kompleksu biurowo‑handlowego

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 1, Iss 352, Pp 7-23 (2021)

Abstract:Przedmiotem badań jest trudne dziedzictwo, będące spuścizną okresu wpływu sowieckiego w Polsce (1945–1989). Architektura z czasów PRL obecna jest w każdym polskim mieście – w zakresie funkcji mieszkaniowych, kulturowych, gospodarczych, użyteczności pub...

View details

Szacowanie wartości trudnego dziedzictwa kulturowego. Wycena dóbr nierynkowych metodą deklarowanych preferencji na przykładzie modernistycznego kompleksu biurowo-handlowego. (Polish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2021, Vol. 1 Issue 352, p7-23, 17p

Abstract:Copyright of Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica is the property of Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written per...

View details

Jakość i bilans energii w sieci zasilającej obiektu biurowo-magazynowego.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad Elektrotechniczny; 2017, Vol. 93 Issue 12, p63-66, 4p, 6 Charts, 3 Graphs

Abstract:Copyright of Przeglad Elektrotechniczny is the property of Przeglad Elektrotechniczny and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may p...

View details
Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych. Kapitał, wycena, zarządzanie

Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych. Kapitał, wycena, zarządzanie

Publication Type:eBook

Abstract:Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych. Kapitał, wycena, zarządzanie to pozycja wpisująca się w szeroki nurt badań nad przestrzenią miejską. Autorzy wychodzą jednak poza prowadzone dotychczas badania na gruncie architektury i socjologii. W książce...

View details

Wybrane problemy rewaloryzacji śródmieścia Rybnika na przykładzie obszaru położonego między ulicami Reymonta, Jankowicką i Młyńską. (Polish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Builder (1896-0642); 2022, Vol. 300 Issue 7, p22-26, 5p

Abstract:Copyright of Builder (1896-0642) is the property of PWB MEDIA Zdzieblowski sp.j. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print,...

View details

Budynki plombowe w zabudowie śródmiejskiej jako element rewitalizacji miast górnośląskich. Część 2. (Polish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Builder (1896-0642); 2022, Vol. 295 Issue 2, p30-34, 5p

Abstract:Copyright of Builder (1896-0642) is the property of PWB MEDIA Zdzieblowski sp.j. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print,...

View details

ŚLADY PAMIĘCI W KRAJOBRAZIE ISLANDII.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddzialu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 2021, Vol. 49, p293-316. 24p.

View details

Gazownictwo miejskie na terenie województwa poznańskiego w okresie międzywojennym. (Polish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Kwartalnik Historii Nauki i Techniki; 2021, Vol. 66 Issue 4, p191-211, 21p

Abstract:Copyright of Kwartalnik Historii Nauki i Techniki is the property of Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written per...

View details

Historia zabudowań zajezdni przy ulicy Łazienkowskiej 8 w latach 1920-1975. (Polish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Kwartalnik Historii Nauki i Techniki; 2021, Vol. 66 Issue 4, p9-64, 56p

Abstract:Copyright of Kwartalnik Historii Nauki i Techniki is the property of Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written per...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored