scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "e-services"

1 - 10 of 48 results for
 "e-services"
Results per page:

Evaluation of Public E-Services and Information Technology Accessibility in Different Social Groups

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 2, Iss 2, Pp 335-348 (2012)

Abstract:The purpose of this study is to develop an approach based on the social quality evaluation square model for evaluation of information technology usage in different social groups. Componential view to the accessibility of e-services including IT means p...

View details

Evaluation of Public E-Services and Information Technology Accessibility in Different Social Groups

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 2, Iss 2 (2013)

Abstract:The purpose of this study is to develop an approach based on the social quality evaluation square model for evaluation of information technology usage in different social groups. Componential view to the accessibility of e-services including IT means p...

View details

Opportunities of E-Service Providing Intermediaries in Transactions of Business Subjects

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 3, Iss 1 (2013)

Abstract:The aim of this research: to analyze the transaction methods and tools through a virtual intermediary providing electronic services and functions based on virtual agent generated added value to small and medium-sized business enterprises (SMB) based on...

View details

Valdžios, verslo ir piliečių elektroninės sąveikos plėtra Lietuvoje: viešųjų elektroninių paslaugų poreikis kaimiškuosiuose regionuose.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Viesoji Politika ir Administravimas. 2008, Vol. 23, p68-77. 10p. 1 Chart, 5 Graphs.

Abstract:Šio straipsnio tikslas -- atskleisti Lietuvos kaimiškųjų regionų smulkiojo bei vidutinio verslo įmonių ir gyventojų naudojimosi e. paslaugomis bruožus bei poreikį jomis naudotis. Pagrindinis dėmesys straipsnyje skiriamas empirinių duomenų analizei. Par...

View details

EVALUATION OF PUBLIC E-SERVICES AND INFORMATION TECHNOLOGY ACCESSIBILITY IN DIFFERENT SOCIAL GROUPS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies / Socialines Technologijos; 2012, Vol. 2 Issue 2, p335-348, 14p

Abstract:Copyright of Social Technologies / Socialines Technologijos is the property of Mykolas Romeris University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. ...

View details

Elektroninis vadovavimas darbuotojams vietos savivaldoje: koncepcinė analizė ir literatūros apžvalga.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Viesoji Politika ir Administravimas. 2022, Vol. 21 Issue 1, p111-128. 18p.

Abstract:Ligšioliniuose moksliniuose tyrimuose informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas vietos savivaldos lygmeniu dažniausiai siejamas su procesais, vykstančiais tarp organizacijos ir piliečių, t. y. elektroninėmis paslaugomis ir jų teikimu. E....

View details

Development of Electronic Identification Measures in the Public Sector in Lithuania: Reality, Demand and the Future

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 2, Iss 2, Pp 319-344 (2012)

Abstract:Purpose—to analyze eIAS implementation reports and development peculiarities; to discuss measures that impede effective implementation of eIAS in Lithuania.Design/methodology/approach—logical and systematic analysis, meta-analysis.Findings—the article ...

View details

VERSLO SUBJEKTŲ SANDORIŲ SUDARYMO GALIMYBĖS TAIKANT VIRTUALIŲ TARPININKŲ TEIKIAMAS ELEKTRONINES PASLAUGAS. (Lithuanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies / Socialines Technologijos; 2013, Vol. 3 Issue 1, p177-188, 12p

Abstract:Copyright of Social Technologies / Socialines Technologijos is the property of Mykolas Romeris University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. ...

View details

E-Health Administration System Communication Indicators and Their Significance Assessment

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 3, Iss 1 (2013)

Abstract:It is important to provide services meeting the needs of citizens while implementing e-health administration in e-space. The development of ICT allows the simplification of administrative processes. ICT affects the variety of methods of information col...

View details

Development of Electronic Identification Measures in the Public Sector in Lithuania: Reality, Demand and the Future

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 2, Iss 2 (2013)

Abstract:Purpose—to analyze eIAS implementation reports and development peculiarities; to discuss measures that impede effective implementation of eIAS in Lithuania. Design/methodology/approach—logical and systematic analysis, meta-analysis. Findings—the articl...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored