scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 10,827 results for
 "finance"
Results per page:

Katılım Bankacılığı Özelinde Kobi’lerin Finansal Sisteme Yönelik Tutum ve Algılarının İncelenmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ekonomik Yaklasim. 2022, Vol. 33 Issue 124, p317-353. 37p.

Abstract:İslami finans sistemi geleneksel finans sistemi dışında kalan ve geleneksel finansman yöntemlerine karşılık alternatif finansman yöntemleri sunan bir sistemdir. İslami finans sistemine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Artan bu ilgi nedeniyle konu h...

View details

Financial Investment Habits and Behavioral Finance Tendencies During the Covid-19 Pandemic Process(Covid-19 Pandemi Sürecinde Finansal Yatırım Alışkanlıkları ve Davranışsal Finans Eğilimleri)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 1, Pp 1-25 (2022)

Abstract:Tendencies such as overconfidence, avoidance of regret, which prevent individual investors from making rational decisions, can be effective in investment decisions of investors, especially in times of crisis, instability and uncertainty such as Covid-1...

View details

KONUT FINANSMANI SISTEMLERINE ALTERNATIF BIR MODEL OLARAK FAIZSIZ YAPI SISTEMININ TEMELLENDIRILMESI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Hitit Theology Journal. Jun2022, Vol. 21 Issue 1, p133-175. 43p.

Abstract:Bilinen temel gerçeklerden biridir ki hammaddenin ana kaynağı yeryüzü, onun yegane sahibi ise Allah Teâlâ'dır. Ancak zamanla Allah Teâlâ'nın bahşettiği taş, toprak ve demirden oluşan yapılar Allah'ın yasakladığı yöntemlerle üretilip bunlara O'nun yasak...

View details

DÖVİZ KURUNUN FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / The Effect of Exchange Rate on Finance Sector Stock Returns

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Vol 5, Iss 2, Pp 309-328 (2021)

Abstract:Bu makalenin amacı, döviz kurunun hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu doğrultuda, döviz kurunun Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi’nde finans sektörünü temsil eden seçilmiş şirketlerin performansı üzerindeki etkisi COVID-19 p...

View details

Türkiye’de İslami Finansın Gelişimi ve Hukuki Yapısı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches. Oct-Dec2020, Vol. 9 Issue 5, p3148-3173. 26p.

Abstract:Küresel ekonominin gelişimi ile birlikte finans sektörü de ciddi bir gelişim ve dönüşüm yaşamakta; zaman içinde, yeni ihtiyaçlar doğurmakta ve yeni finansal piyasa araçlarına zemin hazırlamaktadır. Diğer yandan, İslam ülkelerinde de, kadim İslam Ekonom...

View details

Opinions of Theorists about Public Finance and Their Reflection on the Development of the Economy and the State

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Public Finance, Vol 6, Iss 1, Pp 47-62 (2021)

Abstract:As a science of economics, public finance uses theories and methods to explain government programs and policies that flow in this area. The paper analyses the views of contemporary theorists, aiming to show how economists at different times gave their ...

View details

BDDK DÜZENLEMESİ SONRASINDA TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİNİN (TFS) FIKHÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Dinbilimleri Journal; mar2022, Vol. 22 Issue 1, p397-425, 29p

Abstract:Copyright of Dinbilimleri Journal is the property of Dinbilimleri Journal and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, downlo...

View details

Emmy Abdul Alim. Global Leaders in Islamic Finance: Industry Milestones and Reflections. Singapore: John Wiley & Sons, 2014. XXVIII+323 s. ISBN: 978-1-118-46524-0

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Vol 62, Iss 1, Pp 269-273 (2021)

Abstract:Bu çalışmada Emmy Abdul Alim'in Global Leaders in Islamic Finance: Industry Milestones and Reflections isimli eseri değerlendirilmiştir.

View details

Yükseköğretimi Kim Finanse Etmeli, Toplum mu Yoksa Öğrenci mi?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2022, Vol. 21 Issue 1, p74-90. 17p.

Abstract:Hangi mal ve hizmetlerin kamu tarafından sunulacağı sorusu, kamu ekonomisinde hala önem taşıyan konular arasındadır. Kamusal mal ve hizmetlerin belirlenmesinde kullanılan, tüketimde rakip olmama ve tüketimden dışlanamama kriterleri dikkate alındığında,...

View details

İSLAM İKTİSADI VE FİNANSINDA TEMEL SORUNLAR.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Economics & Administrative Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Dec2020, Vol. 22 Issue 2, p244-257. 14p.

Abstract:İslam iktisadı ve finansının, kavram olarak ortaya atıldıkları 1930'lara ve uygulamaya başlandığı 1970'lere göre günümüzde bilinirliliği daha ön plandadır. Zira süreç içerisinde alana ilişkin yapılan teorik çalışmalarda artış ve sektörde de büyüme yaşa...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored