scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 4 results for
 "finance"
Results per page:

OSMANLI DEVLETİ FİNANS TARİHİNİN FİNANSMAN MODELLERİ* .

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Accounting & Financial History Research Journal. Jul2022, Issue 23, p81-102. 22p.

Abstract:Finans modelleri, ekonomik sistemler içinde fon veya kaynak bulma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı Devleti için ekonomide ve finansta değişimlerin gerçekleştiği bir çağ olmuştur. Çalışmada finansman m...

View details

KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ SAĞLIK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜLKELERİN GELİR SEVİYELERİNE GÖRE BİR KARŞILAŞTIRMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Faculty of Political Science. Mar2013, Vol. 48, p113-133. 21p.

Abstract:Bu çalışma kamu sağlık harcamalarının ülkelerin sağlık göstergelerini iyileştirmekteki etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla veri elde edilebilir tüm dünya örneklemi ile yatay kesit regresyonlar yürütülmüş ve kamu sağlık harcamalarının çocuk...

View details

Günümüzde Fındık Bahçelerinde Gerçekleştirilen Yarıcılık Uygulamalarının Hanefi Mezhebindeki Müsâkāt Akdi Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi; Haz2022, Vol. 23 Issue 45, p1-27, 27p

Abstract:Copyright of Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi is the property of Sakarya University, Faculty of Theology and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a l...

View details

ENFLASYONSUZ BÜYÜME VE YENİ EKONOMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Journal of Social Sciences. 2010, Vol. 9 Issue 32, p106-116. 11p. 2 Diagrams.

Abstract:Yeni ekonominin temelini oluşturan bilgi ve iletişim teknolojileri büyüme üzerindeki etkisini çok boyutlu doğası gereği; üretim artışı, verimlilik artışı, yeni istihdam olanakları, ekonomik etkinlik artışı gibi farklı kanallar aracılığıyla göstermekted...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored