scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "finance"

1 - 1 of 1 results for
 "finance"
Results per page:

Günümüzde Fındık Bahçelerinde Gerçekleştirilen Yarıcılık Uygulamalarının Hanefi Mezhebindeki Müsâkāt Akdi Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi. Haz2022, Vol. 23 Issue 45, p1-27. 27p.

Abstract: Tarımsal üretim pek çok ekonomide olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir paya sahiptir. Özellikle fındık, çay ve yaş meyvelerin üretimi yakın tarihe kadar bilinçsizce gerçekleştirilse de günümüzde üretim imkânlarının gelişmesi sayesinde az maliyetle yüks...

View details
sponsored