scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "finance"

1 - 3 of 3 results for
 "finance"
Results per page:

OSMANLI DEVLETİ FİNANS TARİHİNİN FİNANSMAN MODELLERİ* . (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Accounting & Financial History Research Journal; Jul2022, Issue 23, p81-102, 22p

Abstract: Copyright of Accounting & Financial History Research Journal is the property of Association of Accounting & Financial History Research and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's...

View details

KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ SAĞLIK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜLKELERİN GELİR SEVİYELERİNE GÖRE BİR KARŞILAŞTIRMA. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Faculty of Political Science; Mar2013, Vol. 48, p113-133, 21p

Authors:

Abstract: Copyright of Journal of Faculty of Political Science is the property of Journal of Faculty of Political Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permi...

View details

Günümüzde Fındık Bahçelerinde Gerçekleştirilen Yarıcılık Uygulamalarının Hanefi Mezhebindeki Müsâkāt Akdi Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi; Haz2022, Vol. 23 Issue 45, p1-27, 27p

Abstract: Copyright of Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi is the property of Sakarya University, Faculty of Theology and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a l...

View details
sponsored