scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "finance"

1 - 1 of 1 results for
 "finance"
Results per page:

OSMANLI DEVLETİ FİNANS TARİHİNİN FİNANSMAN MODELLERİ* .

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Accounting & Financial History Research Journal. Jul2022, Issue 23, p81-102. 22p.

Abstract: Finans modelleri, ekonomik sistemler içinde fon veya kaynak bulma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı Devleti için ekonomide ve finansta değişimlerin gerçekleştiği bir çağ olmuştur. Çalışmada finansman m...

sponsored