scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 161 results for
 "international organizations"
Results per page:

Biopolimēru attīstība un izmantošana.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Material Science (1691-3132). 2010, Issue 5, p77-81. 5p.

Abstract:Aizvien pieaugošā plastmasas ražošana un no plastmasas izgatavotu produktu lietošanas pieaugums rada plastmasas atkritumus milzīgos apjomos. Sintētiskās plastmasas ir stabilas bioloģiski aktīvās vidēs, kā arī tiek iegūtas no neatjaunojamiem dabas resur...

View details

Dizains un inovacijas biznesa vide.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Material Science (1691-3132). 2016, Issue 11, p35-41. 7p.

Abstract:Настоящая статья написана с целью исследовать природу дизайна и инноваций, объяснить необходимость разработки организационной структуры компании и влияния дизайна на экономику. Дизайн уже давно перестал означать только красивую форму, этот процесс имее...

View details

Pilsētu ilgtspējīgas attīstības plānošanas un pārvaldīšanas aspekti mūsdienās.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Economics & Business. Jun2010, Vol. 20, p51-58. 8p.

Abstract:Zinātniskā raksta mērķis ir pilsētu ilgtspējīgas attīstības plānošanas un pārvaldīšanas aspektu izpēte mūsdienu urbanizācijas un globalizācijas procesu apstākļos. Nospraustā pētījuma mērķa sasniegšanai ir izmantotas šādas pētnieciskās izziņas metodes: ...

View details

CERĪBU LAIKS: LELB KONTAKTI AR ANGLIJAS BAZNĪCU ARHIBĪSKAPA GUSTAVA TŪRA DARBĪBAS LAIKĀ (1946–1968). (Latvian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cels / Way; 2020, Issue 71, p103-135, 33p

Abstract:Copyright of Cels / Way is the property of University of Latvia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or ema...

View details

SADARBĪBAS AR CITĀM VALSTĪM IESPĒJU IZMANTOŠANA NOZIEGUMU ATKLĀŠANĀ LATVIJĀ.

Publication Type:Conference

Source(s):Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitates Starptautiskas Zinatniskas Konferences Materiali. 2014, Issue 56, p236-245. 10p.

Abstract:Nowadays safety hazards cover bigger and bigger scale and have more difficult level of complexity. Manifestations of organized crime, cyber-crime, drug crime, money laundering, human trafficking and other security threats have got a long cross-border n...

View details

ISO UN GMP KVALITĀTES SISTĒMU ATŠĶIRĪBU ANALĪZE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Transport & Engineering. 2008, Vol. 29, p79-83. 5p.

Abstract:Veikta ISO un GMP kvalitātes nodrošināšanas sistēmu salīdzinošā analīze. Izpētītas šo sistēmu līdzības un fundamentālās atšėirības. Skaidrots brīvprātīgas un reglamentētas sfēras atbilstības novērtēšanas specifiskums. Pamatota farmaceitiskās rūpniecība...

View details

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 58. STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES.

Publication Type:Conference

Source(s):Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitates Starptautiskas Zinatniskas Konferences Materiali. 2016, Issue 58, p1-162. 162p.

Abstract:Several abstracts of the 58th Scientific Conference of Daugavpils University are presented on topics including historical value of the information provided by archival files, quality research of history of Latvia, and relationships between religious or...

View details

Valodu projektos izstrādātie uzdevumi otrās svešvalodas apguvē studentu un docētāju vērtējumā.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):LANGUAGE ACQUISITION: Problems & Perspective: Conference Proceedings. 2018, Issue 13/14, p158-169. 12p.

Abstract:Mūsdienās Eiropas darba tirgū tikpat pašsaprotama kā prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir arī valodu kompetence. Īpaši nozīmīga tā ir tūrisma industrijas jomā, kur atkarībā no ieņemamā amata tiek prasītas pat vairāku svešvalodu z...

View details

VADĪTĀJA DARBĪBAS IZPĒTE MILITĀRAJĀ ORGANIZĀCIJĀ ILGTSPĒJĪGAI PĀRMAIŅU VADĪBAI.

Publication Type:Conference

Source(s):Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitates Starptautiskas Zinatniskas Konferences Materiali. 2014, Issue 56, p271-278. 8p.

Abstract:Nowadays, for the managers to be able to operate successfully, it is encouraged to innovate and be able to assess the risks. Risk assessment and the ability of finding solutions to tricky situations define the organization sustainability. Therefore, it...

View details

Trimdas presē atspoguļotā Baltijas jautājuma problemātika starptautisko notikumu un institūciju kontekstā 20. gadsimta 80. gados. (Latvian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):History of Latvia (Early Modern & Modern Times); 2012, Vol. 3 Issue 87, p91-104, 14p

Abstract:Copyright of History of Latvia (Early Modern & Modern Times) is the property of University of Latvia and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howev...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored