scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 291 results for
 "international organizations"
Results per page:

Diplomaside Siyasi Girişimcilik: Barış İçin Arabuluculuk Girişiminin On Yılı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p29-48. 20p.

Abstract:Türkiye ve Finlandiya'nın Barış İçin Arabuluculuk girişimini 2010 yılında başlatmalarından bu yana, farklı uluslararası kuruluşlarda, arabuluculuğun bir çatışma çözümü yöntemi olarak öne çıkarılmasına yönelik çalışmalarda bir artış olmuştur. Birleşmiş ...

View details

Myanmar, Uluslararası Suçlar ve Uluslararası Toplum: Kendisine Karşı İşlenen Ağır Suçlarda Uluslararası Toplumun Cevabı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p49-70. 22p.

Abstract:Bu makale Myanmar örneği çerçevesinde uluslararası toplumun bir bütün olarak kendisine karşı işlenen en ciddi suçlara cevap oluşturma yeteneğini ve bu suçlara yönelik kurduğu hesap verdirme mekanizmalarının işlerliğini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağ...

View details

Uluslararası Hukukta İkincil Yaptırımlar Açısından Amerika'nın Hasımlarıyla Mücadele Yasası.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p71-86. 16p.

Abstract:Amerika'nın Hasımlarıyla Mücadele Yasası (CAATSA), ABD'nin kendine hasım gördüğü Kuzey Kore, İran ve Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları belirleyen bir ulusal hukuk belgesidir. Yasanın kimi maddeleri, bu üç devletle önemli işlem yapan üçüncü taraflar iç...

View details

Liberalizm: Bir Yazın Değerlendirmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2015, Vol. 12 Issue 46, p35-55. 21p.

Abstract:Bu makalenin amacı, Uluslararası İlişkilerin başlıca kuramlarından biri olan liberalizm hakkında bir yazın değerlendirmesi yapmaktır. Bu değerlendirme üç aşamada yapılacaktır. Öncellikle, liberal geleneğin düşünsel arka planı ele alınacak, ardından tar...

View details

The Evolution of Peace Operations and the Kosovo Mission.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2016, Vol. 13 Issue 51, p99-114. 16p.

Abstract:Bu makale, NATO nun güvenlik desteği sağladığı ve BM, AB, AGİT gibi önemli uluslararası örgüüer tarafından icra edilen dördü sütun sistemine odaklanarak, Soğuk Savaş sonrası dönemi barış faaliyederinin gelişiminde BM Kosova Misyonunun gelişimini analiz...

View details

Milletler Cemiyeti'nde Türkiye: İyimserlik ve Kuşku arasında.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2017, Vol. 14 Issue 55, p93-111. 19p.

Abstract:Bu makale, 1932 yılında Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne özellikle de 1934 yılında Konsey'e üye olduktan sonraki faaliyetlerini ve Cemiyet'e yönelik ikircikli tutumunu ele almaktadır. Çalışma esasen İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Milletler Cemiy...

View details

Dış İlişkiler Kapsamında Avrupa Birliği'nin Tüzel Kişiliği ve Lizbon Antlaşması.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Fall2010, Vol. 7 Issue 27, p87-109. 23p.

Abstract:Bu makale Avrupa Birliği'nin tüzel kişiliğini dış ilişkiler kapsamında incelemektedir. Çalışmada, Avrupa bütünleşmesinin başlamasından Lizbon Antlaşması'nın yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içindeki gelişmeler ve Birliğin yapısal özellikleri ele al...

View details

Avrupa Birliği ve Bölgesel İhtilaflarin Çözümü.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2007, Vol. 4 Issue 16, p51-78. 28p.

Abstract:Bu çalışmanin öne sürdüᇟü tez, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları dışindaki devletlerle kurduğu kimlik ilişkilerinin, bu devletleri ilgilendiren ihtilafların çözümüne destek olma yetisini etkilediğidir. AB'nin ürettiği "Avrupa" kimliği özünde dışlayıcı ...

View details

Sarmal Modeli Yarı Sarmak: Türkiye'de İnsan Hakları Kurumları-Devlet-AB İlişkisi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2011, Vol. 7 Issue 28, p111-128. 18p.

Abstract:Yerel aktörlerin uluslararası aktörlerle yandaşlık bağları kurarak devletlerin baskıcı politikalarını değiştirme yollarını açıklayan bumerang ve sarmal modeller, bu ulusötesi ilişkilerin devlet üzerinde özellikle insan hakları normlarının içselleştiril...

View details

The Complexity Effect in U.S.-Turkey Relations: The Restructuring of the Middle East Regional Security.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2022, Vol. 19 Issue 74, p21-35. 16p.

Abstract:Bu makale uluslararası düzenin, bölgesel güvenlik kompleksi yaklaşımı da dahil olmak üzere, gelenekselci devlet merkezli yaklaşımlar ve eleştirel yaklaşımlar tarafından üretilen teorilerden daha karmaşık olduğuna dair temel teorik argümanının bir tartı...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored