scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "international organizations"

21 - 30 of 275 results for
 "international organizations"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Turkey's Green Imagination: The Spatiality of the Low-Carbon Energy Transition within the EU Green Deal.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2023, Vol. 20 Issue 77, p127-145. 19p.

Abstract: This article asks the extent to which the EU Green Deal influences the EU periphery today and builds on the spatial conditions of multiple, co-existing decarbonization pathways within the EU Green Deal while problematizing the 'green imagination' of Tu...

"I Thank Greece for Being Our European Shield": Von Der Leyen Commission's Spatial Imaginations during the Turkish-Greek Border Crisis in March 2020.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2023, Vol. 20 Issue 77, p109-125. 17p.

Abstract: This study focuses on the spatial imaginations of the European Commission's response to the Turkish-Greek border crisis in March 2020. The goal is to unpack the discursive dynamics of space using a critical geopolitical perspective that treats space as...

Re-scaling and Globalizing EU-Turkey Bilateral Relations in the Changing Global Political Landscape.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2023, Vol. 20 Issue 77, p35-50. 16p.

Abstract: By putting scale and (re)scaling at the center of its analysis, this paper aims to grasp the scalar process of EU-Turkey relations from historical, political and social perspectives. In doing so, this paper will first overview the existing theories on ...

International Society and Its Institutions in Refugee Protection during the COVID-19 Pandemic: Revisiting the Solidarism / Pluralism Debate in English School.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2020, Vol. 17 Issue 68, p55-72. 18p.

Abstract: Bu çalışma uluslararası mülteci koruma rejiminin kriz dönemlerindeki kırılganlığını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, son dönemin küresel krizi olan Covid-19 salgını örnek olay olarak belirlenmiş ve Uluslararası İlişkiler kuramlarından İngiliz Ok...

Gezegensel Siyaset Manifestosunun Ardından Yeşil Teorinin Uluslararası İlişkilerdeki Konumu.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2022, Vol. 19 Issue 76, p19-38. 20p.

Abstract: Bu makale, Uluslararası İlişkilerde Yeşil Teoriyi daha iyi konumlandırabilmek için Gezegensel Siyaset Manifestosu üzerine yapılan güncel tartışmalara ışık tutmaktadır. Özellikle, Yeşil Teorinin disiplindeki konumuna ilişkin çalışmalarda görülen "sorun ...

Spatial Constructions of Homeland in Turkish National Identity: Exclusion and Inclusion of Europe.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2023, Vol. 20 Issue 77, p17-33. 17p.

Abstract: This paper focuses on the geographical, historical, and cultural spatializations of Turkish national identity by political elites in the post-2000 era. Considering the close link between the formation of national identity and the spatial constructions ...

A Conceptual History: Historical Sociological Analysis of Unipolarity in Structural Realist Literature.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2022, Vol. 19 Issue 76, p3-17. 15p.

Abstract: Tek kutupluluk kavramı Uluslararası İlişkiler literatüründe verili kabul edildiğinden sorgulanmamıştır. Makale, içeriden eleştiri getirerek tek kutupluluğun kavramsal tarihini sunmakta ve dengelemenin yokluğunda gelişen tek kutupluluk literatürünün evr...

Buddhism and the Question of Relationality in International Relations.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 70, Preceding p29-44. 17p.

Authors:

Abstract: İlişkisellik, son on senede uluslararası ilişkilerde daha geniş bir okuyucu kitlesi çekmiş görünmektedir. Uluslararası düzeni analiz veya stabilize etmeye daha fazla odaklanan diğer ilişkisel dönüş yaklaşımlarının aksine, Budist uluslararası ilişkiler ...

All Azimuth, Insight Turkey ve Uluslararası İlişkiler Dergilerinde Yayımlanan Makalelerde Genel Bilim Felsefesinin Yeri.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2022, Vol. 19 Issue 75, p3-22. 20p.

Abstract: Bu çalışmanın amacı, hem Web of Science (WoS) hem de Scopus veri tabanlarında yer alan Uluslararası İlişkiler ana temalı Türkiye adresli dergilerde yayımlanan makalelerin konu dağılımlarını sıklık/yüzde temelinde belirlemek ve genel bilim felsefesi bağ...

Ulusötesi Savunuculuk Ağları Aracılığıyla İnsan Hakları Normlarının Yerelde Yayılması: LGBTİ+ Hakları Örneği.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 71, p109-127. 20p.

Abstract: Küresel-yerel bağıntısında kendi alanlarını oluşturan ulusötesi aktörler, ortak iyinin yayılmasını amaçlayan savunuculuk ağları oluşturmaktadırlar. Keck ve Sikkink, dolaylı veya doğrudan baskı yolları ile devlet davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bu...

sponsored