scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "international organizations"

21 - 30 of 291 results for
 "international organizations"
Results per page:

NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO'nun Genişlemesi ve ABD-Rusya İç Siyaseti.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p73-97. 25p.

Authors:

Abstract: Bu makale Soğuk Savaş sonrasında NATO'nun genişlemesine odaklanıyor. Yeni Gerçekçi, Yeni Liberal ve inşacı yaklaşımların, NATO'nun genişlemesinin sebeplerini açıklamadaki başarısızlıkları vurgulanıyor. NATO'nun genişlemesinin zamanlamasını ve mahiyetin...

NATO-AB İlişkilerinde İşbirliği ve Çatışma Dinamikleri.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2014, Vol. 10 Issue 40, p131-163. 33p.

Abstract: Soğuk Savaş dönemi boyunca Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenlik ve savunma alanında NATO'nun sahip olduğu üstün konum, Avrupa'da kendi kendine yetebilen bir güvenlik mekanizmasının oluşumunu engellemiştir. Soğuk Savaş sonrasında dönüşmeye başlayan NATOA...

NATO ve Türkiye: Dönüşen İttifakın Sorgulayan Üyesi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p99-124. 26p.

Authors:

Abstract: Bu çalisma Türkiye'nin NATO ittifakının dönüşüm sürecine ilişkin benimsemekte olduğu tutumu ve politikaları incelemektedir. Çalışmanın temel savı Türkiye'nin tutumunun kimlik kaygılarından çok ulusal çıkarları daha fazla yansıtmaya başladığı ve Türkiye...

Challenging International Relations' Conceptual Constraints: The International and Everyday Life across Borders in Southern Africa.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 70, Preceding p121-134. 15p.

Authors:

Abstract: Uluslararası İlişkilere yöneltilen eleştirilerden biri, disiplinin söylemsel sınırlarının bilhassa katı olduğu ve Batı merkezli egemen kavramlar ve söylemler tarafından şekillendirilmeye ve korunmaya devam ediyor olduğudur. Bu makale, 'uluslararası' gi...

Climate-Migration: A Security Analysis within the Context of Green Theory.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2020, Vol. 17 Issue 68, p41-53. 13p.

Abstract: Bu çalışma, yeni bir küresel sorun olan iklim göçünü farklı boyutlarıyla tartışmayı ve küresel siyaset perspektifini daha kapsayıcı ve ekomerkezci bir anlayışa genişletmeyi hedeflemektedir. Çalışma, yeni bir küresel güvenlik sorunu olan iklim göçünü ta...

From The Guest Editor.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2020, Vol. 17 Issue 68, p1-4. 4p.

All Azimuth, Insight Turkey ve Uluslararası İlişkiler Dergilerinde Yayımlanan Makalelerde Genel Bilim Felsefesinin Yeri.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2022, Vol. 19 Issue 75, p3-22. 20p.

Abstract: Bu çalışmanın amacı, hem Web of Science (WoS) hem de Scopus veri tabanlarında yer alan Uluslararası İlişkiler ana temalı Türkiye adresli dergilerde yayımlanan makalelerin konu dağılımlarını sıklık/yüzde temelinde belirlemek ve genel bilim felsefesi bağ...

The What, Who and Where of World Politics? Two Different Conceptions of 'the International'.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 70, Preceding p103-120. 19p.

Abstract: Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin dünyanın merkez dışı yerlerine olan yaklaşımındaki kısıtlar son yıllarda tartışmaya açılmıştır. Bu makale, bu tartışmaya katkı sunan iki önemli yazın olan Üçüncü Dünya Uİ ve postkolonyal Uİ perspektiflerine odak...

Reforming the United Nations to Save the Planet: The Threat of Global Climate Change Making Reform Inevitable.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2017, Vol. 14 Issue 54, p71-85. 15p.

Abstract: II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası ilişkiler ortamının bir ürünü olan BM ve onun uluslararası sistemin güvenliğini sağlaması beklenen en kilit organı durumundaki beş daimi üyeye sahip BM Güvenlik Konseyi, günümüz koşullarının ihtiyaçlarını karşılama...

sponsored