scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "mangfoldsledelse"

1 - 1 of 1 results for
 "mangfoldsledelse"
Results per page:

Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-14 (2022)

Abstract: Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger. Denne artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, og studerer deres syn på bruk av praksisplasser til kvalifisering av flyktninger. Vi bruker mangfoldsledelse...

sponsored