scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "verneombud"

1 - 10 of 18 results for
 "verneombud"
Results per page:

Lokale verneombuds rolle i topartssamarbeidet om forebyggende arbeidsmiljø

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 2, Pp 1-15 (2022)

Abstract: Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv vektlegger de lokale partenes felles ansvar innen lov- og avtaleverket, for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid i virksomheter. Tidligere forskning har vist viktigheten av topartss...

Et ord med i laget? Verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet i bygge- og anleggsprosjekter

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 35, Pp 277-293 (2018)

Abstract: Ansattes medvirkning i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) gjennom verneombudsordningen har lange tradisjoner. I denne artikkelen diskuterer vi hvilken rolle verneombudene har i HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplasser i dag, og i hvilken grad ...

Den gjennomsiktige virksomheten. (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Samfunnsforskning; 2015, Vol. 56 Issue 4, p419-448, 30p

Abstract: Copyright of Tidsskrift for Samfunnsforskning is the property of Universitetsforlaget and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may p...

Blikkpå arbeideren. (Danish)

Publication Type: Periodical

Source(s): Arkitektnytt; 2021, Issue 2, p22-26, 5p

Seksuell trakassering -- et stille arbeidsmiljøproblem? (Swedish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Arbetsmarknad & Arbetsliv; 2019, Vol. 25 Issue 1, p28-48, 21p

Authors:

Abstract: Copyright of Arbetsmarknad & Arbetsliv is the property of Karlstads universitet, Arbetsvetenskap and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, ...

Farmakologisk godbit. (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Den Norske Laegeforening; 2022, Vol. 142 Issue 8, p727-727, 1/3p

Psykososiale utfordringer under en pandemi. (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Den Norske Laegeforening; 2022, Vol. 142 Issue 8, p727-727, 2/3p

Authors:

Den nye helseadelen. (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Den Norske Laegeforening; 7/2/2017, Vol. 137 Issue 14/15, p1058-1064, 7p, 4 Diagrams

Authors:
sponsored