scroll to top
0
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "AL YILMAZ, Semra"

1 - 4 of 4 results for
 "AL YILMAZ, Semra"
Results per page:

MASLENİTSA VE NEVRUZ BAYRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. May2009, Vol. 2 Issue 7, p29-54. 26p.

Authors:

Abstract: Maslenitsa, başta Ruslar olmak üzere Slavyen halklar tarafından her yıl 3-9 Mart günleri arasında kutlanan bir bayramın adıdır. "Yağlı Bayram" / "Yağ Bayramı" anlamlarına gelen ve Halk Bayramı olarak kutlanan Maslenitsa'nın temelinde Ruslar'ın Hristiya...

ORHUN YAZITLARINDAKİ TOPLUMSAL DEĞERLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of International Social Research. Nov2009, Vol. 2 Issue 9, p279-287. 9p.

Abstract: Türk kültür ve uygarlığı açısından son derece önemli olan Orhun yazıtları, II. Köktürk Kağanlığı döneminde diktirilmiş Köl Tigin, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk yazıtlarından oluşmaktadır. Türk milletinin askerî ve siyasî tarihi hakkında değerli bilgile...

Sentinel serosurveillance of backyard hens proved West Nile virus circulation in the western provinces of Turkey.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Veterinary medicine and science [Vet Med Sci] 2021 Nov; Vol. 7 (6), pp. 2348-2352. Date of Electronic Publication: 2021 Jul 29.

Abstract: West Nile virus (WNV) is a mosquito-borne virus of a re-emergence importance with a wide range of vertebrate hosts. Granted, it causes asymptomatic infection, but fatal cases and neurologic disorders were also recorded, especially in humans, horses and...

Glomus tumor of the kidney: a report of 3 cases involving renal parenchyma and review of the literature.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): The American journal of surgical pathology [Am J Surg Pathol] 2007 Apr; Vol. 31 (4), pp. 585-91.

Abstract: Glomus tumor is a rare mesenchymal neoplasm affecting the subcutaneous tissue of the distal extremities in the majority of cases. It only rarely involves visceral organs. We report 3 cases of the glomus tumor family in the kidney, a solid glomus tumor,...

sponsored