scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "BATUR, Zekerya"

1 - 10 of 80 results for
 "BATUR, Zekerya"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Akademik Yazma Çalışmalarının Yeterliliğini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Önerisi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turkish Studies - Educational Sciences. mar2023, Vol. 18 Issue 1, p15-26. 12p.

Abstract: Yazma becerisi, insanların okuma becerisi ile ulaştıkları bilgileri aktardığı anlatma becerilerinden birisidir. Akademik yazma ise yazma becerisinin önemli bir türüdür. Akademik yazmayı lisansüstü eğitim görenler ve akademik olarak ilerlemek isteyen bi...

The Contribution of Tales to the Development of Language Skills: Example of Teacher Candidates/Masalların Dil Becerilerinin Gelişirilmesine Katkısı: Öğretmen Adayları Örneği

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Folklor/Edebiyat, Vol 26, Iss 103, Pp 509-526 (2020)

Abstract: Fairy tales are an important literary genre for society. This study aims to determine pre- service teachers ' opinions about fairy tales. Study participants Pamukkale University, Turkish, Class and School Pre- Section 3 Class 30 teachers from candidate...

Atasözlerinde Eleştirel Düşünme Unsurları: Türkçe Ders Kitapları

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Folklor/Edebiyat, Vol 25, Iss 100, Pp 1119-1132 (2019)

Abstract: In this study, critical thinking elements in proverbs, which are also teaching materials, are examined. This qualitative study is done basing on document review. All proverbs included in the texts and activities of the Turkish textbooks published by...

İlkokul Öğrencilerinin Serbest Yazma Etkinliklerindeki Konu Eğilimlerinin İncelenmesi / Investigation of Subject Trends in Primary School Students’ Free Writing Activities

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol 8, Iss 2, Pp 372-389 (2019)

Abstract: Absract The aim of this study is to determine the tendencies of the students in the free writing activities of primary school (2nd, 3rd and 4th grade) students and place, class level, parents' education status, daily internet usage status, monthly boo...

Examination of The Students' Mistakes of Oral Reading

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Electronic Journal of Elementary Education, Vol 11, Iss 2, Pp 181-189 (2018)

Abstract: In this study, it is aimed to examine the level of oral reading of the students studying on their 3rd degree, who are at the age range of 60-66 months, and the students who completed their 72nd month and started primary school. The sample of the study ...

TÜRKLERDE HİTABET: ORHUN YAZITLARI, DİVANU LUGAT-İT TÜRK VE NUTUK.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. haz2021, Vol. 10 Issue 2, p413-431. 19p.

Abstract: Hitabet, tarihin eski dönemlerinden bu zamana toplumları etkisi altına alan ve onları istenilen yöne sevk eden bir edebî tür olmuştur. Türk tarihine de bakıldığında kültüre ait ilk yazılı metinlerden bu yana hitabet; toplumsal yapılanma, dayanışma, dik...

The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Kastamonu Eğitim Dergisi, Vol 27, Iss 6 (2019)

Abstract: People sometimes use words and sometimes body language to invert interaction to communication. Especially, the use of body language has an important place for effective communication since cultural features come in to play in the use of body language. ...

MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİNDE YAYIMLANAN MAKALELERİN TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of National Education; Spring2022, Vol. 51 Issue 234, p1591-1612, 22p

Abstract: Copyright of Journal of National Education is the property of Milli Egitim Bakanligi and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may pr...

ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÜZERİNE YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. 2020, Vol. 9 Issue 2, p834-854. 21p.

Abstract: Bu çalışma, "Eleştirel Düşünme" üzerine yazılan lisansüstü tezleri, "üniversitelerine, enstitülerine, ana bilim dallarına, bilim dallarına, yıllarına, program türüne, yöntemine ve konularına," göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 2015-2019 yıllar...

Türkçe Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Ana Dili Eğitimi Dergisi, Vol 1, Iss 2, Pp 9-19 (2013)

Abstract: Türkçe öğretmenleri diğer branş öğretmenlerinden faklı olarak kendi alanlarının yanında dil ve kültür öğretimini gerçekleştiren en önemli aktörlerden biridir. Türkçe öğretmenlerinin bu görevi yerine getirebilmelerinde hem pedagojik formasyonlarının hem...

sponsored