scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Boix, Anna M. Pla"

1 - 10 of 67 results for
 "Boix, Anna M. Pla"
Results per page:

Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2021

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 76, Pp 306-317 (2021)

Authors:

Abstract: La crònica analitza les principals disposicions normatives estatals relacionades amb usos lingüístics publicades al Butlletí Oficial de l’Estat durant el primer semestre de 2021.

View details

Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Segon semestre de 2020

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 75, Pp 290-294 (2021)

Authors:

Abstract: La crònica revisa les disposicions normatives publicades al BOE durant el segon semestre de l'any 2020, d'incidència directa o tangencial en l'estatut jurídic de les llengües.

View details

Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 68, Pp 186-194 (2017)

Authors:

Abstract: El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua aparegudes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre de 2017.

View details

Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2017

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 68, Pp 243-247 (2017)

Authors:

Abstract: El text recull les disposicions normatives amb contingut relacionat amb usos lingüístics publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) durant el primer semestre de 2017.

View details

La gestió del plurilingüisme a l’escola suïssa: revisió d’un model paradigmàtic de descentralització i coordinació en l'escenari del dret comparat

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Iss 29 (2019)

Authors:

Abstract: Linguistic diversity in Switzerland is generally regarded as a successful case of language management. The main purpose of this article is to analyze how multilingualism is protected in its education system. Formally, this article is divided into three...

View details

Crònica legislativa de Catalunya

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 61, Pp 123-132 (2014)

Authors:

Abstract: Resum de les disposicions sobre matèria lingüística publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2013.

View details

Crònica legislativa de l'Estat espanyol

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 61, Pp 192-197 (2014)

Authors:

Abstract: Crònica legislativa de l'Estat espanyol

View details

Crònica legislativa de l'Estat espanyol

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 60, Pp 198-201 (2013)

Authors:
View details

Crònica legislativa de Catalunya

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 60, Pp 154-162 (2013)

Authors:
View details

La gestió del plurilingüisme a l'escola suïssa: revisió d'un model paradigmàtic de descentralització i coordinació en l'escenari del dret comparat.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista d'Estudis Autonòmics i Federals. Jun2019, Issue 29, p139-177. 39p.

Abstract: L'article proposa analitzar el règim lingüístic en l'ensenyament a Suïssa, un Estat federal plurilingüe especialment respectuós amb la diversitat. Formalment, s'estructura en tres parts. A la primera revisa críticament la dimensió política del fet ling...

View details
sponsored