scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Buzdygan Dorota"

1 - 10 of 3 results for
 "Buzdygan Dorota"
Results per page:

E-usługi w Bibliotece Politechniki Krakowskiej – realizacja zaplanowanej strategii czy odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Biblioteka i Edukacja, Iss 21, Pp 49-58 (2022)

Abstract:E-services at the Library of the Cracow University of Technology - implementation of the planned strategy or response to the current demand Abstract: The article presents the impact of the coronavirus pandemic on the activities of the Library of the Cr...

View details

Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Biblioteka, Iss 24 (33) (2021)

Abstract:Celem artykułu jest przedstawienie działań poprzedzających wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej (PK). Działania, których skutkiem było przyjęcie otwartego mandatu na PK, obejmowały m.in.: przygo...

View details

Sposoby i skuteczność promocji bibliograficznej bazy danych BazTech. (Polish)

Publication Type:Periodical

Source(s):EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; 2015, Vol. 161 Issue 8, p1-9, 9p

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored