scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Dennis Fredriksen"

1 - 10 of 7 results for
 "Dennis Fredriksen"
Results per page:

Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-18 (2022)

Abstract:Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. Denne artikkelen utvides til å ...

View details

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 266-281 (2019)

Abstract:Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen ov...

View details

The dynamic cross-sectional microsimulation model MOSART.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Microsimulation; Spring2020, Vol. 13 Issue 1, p92-113, 22p

View details

Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro–macro assessment.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Pension Economics & Finance; Jan2019, Vol. 18 Issue 1, p88-123, 36p

Abstract:Copyright of Journal of Pension Economics & Finance is the property of Cambridge University Press and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However,...

View details

Life Expectancy and Claiming Behavior in a Flexible Pension System.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Scandinavian Journal of Economics; Oct2018, Vol. 120 Issue 4, p979-1010, 32p

Abstract:Copyright of Scandinavian Journal of Economics is the property of Wiley-Blackwell and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print...

View details

Life Time Pension Benefits Relative to Life Time Contributions.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Microsimulation; Summer2017, Vol. 10 Issue 2, p177-207, 31p

View details

WATER QUALITY AFTER LOGGING SMALL WATERSHEDS WITHIN THE BULL RUN WATERSHED, OREGON.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of the American Water Resources Association; Oct1988, Vol. 24 Issue 5, p1103-1111, 9p

Abstract:Copyright of Journal of the American Water Resources Association is the property of Wiley-Blackwell and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howeve...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored