scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Derfert-Wolf, Lidia"

1 - 10 of 58 results for
 "Derfert-Wolf, Lidia"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Masowe otwarte kursy online (MOOC) – implikacje dla bibliotek szkół wyższych

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Biblioteka, Iss 23(32), Pp 55-76 (2019)

Abstract: W artykule przedstawiono rozwój oraz cechy charakterystyczne masowych otwartych kursów online (MOOC). Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano również tematykę kursów MOOC w kontekście wykorzystania ich przez bibliotekarzy akademickich, zarówn...

Why ask? On the library’s user satisfaction surveys conducted within the framework of the Performance Analysis for Polish Research Libraries project

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Forum Bibliotek Medycznych, Vol 11, Iss 1, Pp 43-50 (2019)

Abstract: After over ten years of the implementation of the Performance Analysis for Polish Research Libraries project (Polish: AFBN, conducted since 2001), a new field marked "User satisfaction" was included in the form containing statistical data and performan...

Działalność wydawnicza bibliotek szkół wyższych w rozwoju komunikacji naukowej. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; 2022, Vol. 202 Issue 1, p1-14, 14p

Archiwizacja internetu i innych materiałów dotyczących pandemii COVID-19 -- rola bibliotek. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; 2020, Vol. 193 Issue 4, p1-12, 12p

Finansowanie bibliotek i oszczędności – felieton.

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians. 2023, Vol. 209 Issue 2, p1-2. 2p.

Systemy oceny pracowników w bibliotekach akademickich w Stanach Zjednoczonych - relacja z badań ogólnokrajowych. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; 2019, Vol. 185 Issue 1, p1-9, 9p

Felieton ANTYpandemiczny. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; 2020, Vol. 193 Issue 4, p1-3, 3p

Biblioteka wydawcą, wydawnictwo w bibliotece – felieton.

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; 2022, Vol. 202 Issue 1, p1-2, 2p

sponsored