scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Hatice Elanur KAPLAN"

1 - 10 of 7 results for
 "Hatice Elanur KAPLAN"
Results per page:

BANKA MEVDUATLARI VE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİ: PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK İNCELEMESİ

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol 19, Iss 4, Pp 1717-1734 (2020)

Abstract:Fon fazlası olanların, tasarruflarını fon açığı olanlara aktarması finansal piyasaların temelini oluşturur. Bu konuda para piyasasının öncü aktörü olan mevduat bankaları önemli birer aracı kurum rolü üstlenir. Mevduat bankalarda toplanan mevduatın doğr...

View details

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2 (2021)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde il ...

View details

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme (The Impact of Relational and Technological Resources on E-Loyalty: A Study on Public and Private Bank Customers)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2, Pp 1334-1346 (2020)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde i...

View details

AN EXTENDED UTAUT2 PERSPECTIVE - DETERMINANTS OF MOBILE BANKING USE INTENTION AND USE BEHAVIOR.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Omer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi; 2021, Vol. 14 Issue 1, p207-227, 21p

Abstract:Copyright of Omer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi is the property of Omer Halisdemir University, Faculty of Economics & Admistrative Sciene and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to...

View details

EXAMINATION OF FACTORS AFFECTING ONLINE CONSUMER BEHAVIOR FROM THE PERSPECTIVE OF THE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Fall2018, Vol. 13 Issue 30, p203-212. 10p.

Abstract:Online tüketici davranışı geleneksel tüketici davranışından çok farklıdır. Online tüketici davranışı, internet üzerinden ürün veya hizmet satın alma sürecinde gelişir (Li ve Zhang 2002). Tüketici davranışı, pazarlama bilimi alanında büyük bir araştırma...

View details

SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU İLE DOLAR KURU, ALTIN FİYATLARI VE RİSK İŞTAHI İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi; 2020, Issue 66, p220-233, 14p

Abstract:Copyright of Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi is the property of Dumlupinar University (Journal of Social Sciences) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or post...

View details

Banka Mevduatları ve Sanayi Üretimi İlişkisi: Parasal Aktarım Mekanizması Üzerine Bir Nedensellik İncelemesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2020, Vol. 19 Issue 4, p1717-1734. 18p.

Abstract:Fon fazlası olanların, tasarruflarını fon açığı olanlara aktarması finansal piyasaların temelini oluşturur. Bu konuda para piyasasının öncü aktörü olan mevduat bankaları önemli birer aracı kurum rolü üstlenir. Mevduat bankalarda toplanan mevduatın doğr...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored