scroll to top
0
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Iver B. Neumann"

1 - 10 of 262 results for
 "Iver B. Neumann"
Results per page:

Ine Marie Eriksen Søreide: Norges utenriksminister 2017–2021

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 81, Iss 1, Pp 106-111 (2023)

Authors:

Abstract: Artikkelen oppsummerer og vurderer Ine Marie Eriksen Søreides virke som Norges 32. utenriksminister i årene 2017–2021. Første del av artikkelen er en oversikt over Søreides handlingsrom. Innenrikspolitisk var det godt, med unntak av at Søreides sjef, s...

Sovjetunionens skendöd. En historia om det moderna Ryssland

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Østforum, Vol 36, Iss 2022, Pp 124-126 (2022)

Authors:

Nobel-initiativet fra 1966 og den lange linjen i norsk freds- og forsoningsdiplomati

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 78, Iss 4, Pp 545-565 (2020)

Abstract: Vi har omfattende forskningslitteraturer om hvordan norsk utenrikspolitikk på begynnelsen av 1900-årene kretset om fred, og om fremveksten og institusjonaliseringen av norsk freds- og forsoningsdiplomati fra midten av 1980-årene og til i dag. Vår kunns...

Durkheim og staten

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norsk Sosiologisk Tidsskrift, Vol 4, Pp 241-252 (2020)

Authors:

Abstract: Artikkelen gir en lesning av Durkheims statsteori, som tar utgangspunkt i at staten har en moralsk oppgave og kan frigjøre individet fra samfunnets despotiske grep. Durkheims lesning, som altså betoner hvordan individets fremvekst og frihet er betinget...

Svar

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 77, Iss 2, Pp 167-171 (2019)

Authors:

Abstract: Artikkelen begynner med å takke de andre bidragsyterene til symposiet. Det argumenteres så for at offentlige intellektuelle kan bli lettere hørt når tilhørerne opplever at verden er i endring og er i villrede om hva som foregår, for da er de villige ti...

Utenriksminister Børge Brende (2013-2017): Reaktivt avventende1

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 75, Iss 3/4, Pp 243-247 (2018)

Authors:

Abstract: En utenriksministers utfordringer kan sorteres i C-momenter – tiltak som utvider handlingsrommet, B-momenter - slå til seg og gjennomføre konkrete og avgrensede policy-initiativer og A-momenter – skjøtte løpende initiativer, løse allerede aktualiserte ...

The Gumilev Mystique: Biopolitics, Eurasianism, and the Construction of Community in Modern Russia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nordisk Østforum, Vol 32, Iss 0, Pp 42-44 (2018)

Authors:

Terje Rasmussen: Ansiktet foran makten: Om politisk lederskap

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Samfunnsforskning, Vol 59, Pp 110-112 (2018)

Authors:

Ideenes relevans - Svar til Målfrid Braut-Hegghammer og Helge Pharo The relevance of ideas

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Tidsskrift for Samfunnsforskning, Vol 57, Iss 4, Pp 476-480 (2016)

Ine Marie Eriksen Søreide: Norges utenriksminister 2017-2021. (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk; 2023, Vol. 81 Issue 1, p106-114, 9p

Authors:

Abstract: Copyright of Internasjonal Politikk is the property of Cappelen Damm Akademisk and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, d...

sponsored