scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Jiang Y"

1 - 10 of 162,444 results for
 "Jiang Y"
Results per page:

Analysis of the Distribution and Drug Resistance of Pathogens in Patients with Urinary Tract Infection in the Eastern Chongming Area of Shanghai from 2018 to 2020

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6413-6422 (2022)

Authors:

Abstract: Jing Li,1 Feifei Jiang,2 An Xie,3 Yufeng Jiang1 1Department of Urology, Chongming Branch of Shanghai Tenth People’s Hospital, Shanghai, Tongji University School of Medicine, Shanghai, 202157, People’s Republic of China; 2Department of Clinical Laborato...

View details

miR-17-5p Promotes Glucose Uptake of HTR8/SVneo Trophoblast Cells by Inhibiting TXNIP/NLRP3 Inflammasome Pathway

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Vol Volume 15, Pp 3361-3374 (2022)

Authors:

Abstract: Yi Jiang,1 Lijie Wei,1 Huiting Zhang,1 Yuting Chen,1 Peng Gao,1 Jingyi Zhang,1 Xuan Zhou,1 Shenglan Zhu,1 Yuanyuan Du,1 Chenyun Fang,1 Jiaqi Li,2 Ling Feng,1 Mengzhou He,1 Shaoshuai Wang,1 Jun Yu1 1Department of Obstetrics and Gynecology, Tongji Hospit...

View details

The Association of Tonsil Hypertrophy with Pediatric Dentofacial Development: Evidence from a Cross-Sectional Study of Young Children in Shanghai, China

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Nature and Science of Sleep, Vol Volume 14, Pp 1867-1875 (2022)

Authors:

Abstract: Xianqin Tong,1,2,* Yuanyuan Li,2,4,* Gang Yang,1,2 Hao Zhang,2,3 Yiwei Jiang,2,3 Jin Yu,2,3 Dongxin Da,2,3 Xiaoli Zeng,2,3 Yuehua Liu1,2 1Department of Orthodontics, Shanghai Stomatological Hospital & School of Stomatology, Fudan University, Sh...

View details

Genetically Predicted Circulating Concentrations of Alanine and Alanine Aminotransferase Were Associated with Prostate Cancer Risk

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical Epidemiology, Vol Volume 14, Pp 1255-1264 (2022)

Authors:

Abstract: Shaoxue Yang1 *, Jie Song2 *, Hong Yang,2 Wei Liu,2 Yuqing Jiang,2 Xiaohui Sun,2 Ding Ye,2 Songxiao Xu,1 Yingying Mao2 1The Cancer Hospital of the University of Chinese Academy of Sciences (Zhejiang Cancer Hospital), Institute of Basic Medicine...

View details

Water Extract of Senecio scandens Buch.-Ham Ameliorates Pruritus by Inhibiting MrgprB2 Receptor

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5989-5998 (2022)

Authors:

Abstract: Fan Ye,1,* Yucui Jiang,1,2,* Jian Zhang,1 Yingxin Zong,1 Mei Yu,1,3 Cuihua Chen,2 Chan Zhu,1 Yan Yang,1 Keke Jia,1 Gongxi Chen,4 Zongxiang Tang1 1School of Medicine & Holistic Integrative Medicine, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjin...

View details

Evaluation of Risk Factors for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Middle-Aged and Elderly Rural Population of Northeast China Using Logistic Regression and Principal Component Analysis

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Risk Management and Healthcare Policy, Vol Volume 15, Pp 1717-1726 (2022)

Authors:

Abstract: Rui Wang,1– 4 Wei Zhang,1– 3 Yuanyuan Li,1– 3 Yuting Jiang,1– 3 Hongqi Feng,1– 3 Yang Du,1– 3 Zhe Jiao,1– 3 Li Lan,4 Xiaona Liu,1– 3 Bingyun Li,1– 3 Chang Liu,1– 3 Xingbo Gu,5 Fang Chu,1– 3 Yuncheng Shen,1– 3 Chenpeng Zhu,1– 3 Xinhua Shao,1– 3 Simeng T...

View details

A Case of Misdiagnosed as Upper Urinary Tract Obstruction Caused by the Fungal Ball

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6109-6114 (2022)

Authors:

Abstract: Jian Liu, Ying Jiang, Zhe Liu, Qun Song, Zhuo Li Department of Urology, The First Affiliated Hospital of Hunan Normal University Hunan Provincial People’s Hospital, Changsha, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Zhuo Li, Tel +8615197591937, Email ...

View details

Evaluation of Foldable Capsular Vitreous Body Implantation Surgery

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 15, Pp 7077-7087 (2022)

Authors:

Abstract: Liying Luo, Qingquan Wei, Qing Liu, Li Wang, Yanyun Jiang Department of Ophthalmology, Tongren Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Yanyun Jiang, Department of Ophthalmology, To...

View details

Clinical Features in Parkinson’s Disease Patients with Hyperechogenicity in Substantia Nigra: A Cross-Sectional Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Neuropsychiatric Disease and Treatment, Vol Volume 18, Pp 1593-1601 (2022)

Authors:

Abstract: Sha Zhu, Yaxi Wang, Yinyin Jiang, Ruxin Gu, Min Zhong, Xu Jiang, Bo Shen, Jun Zhu, Jun Yan, Yang Pan, Li Zhang Department of Geriatric Neurology, The Affiliated Brain Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, People’s Republic of ChinaCorrespond...

View details

Psychosocial Adaptation Among Inflammatory Bowel Disease Patients and Associated Factors: A Cross-Sectional Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Psychology Research and Behavior Management, Vol Volume 15, Pp 2157-2167 (2022)

Authors:

Abstract: Yanhong Xu,1 Ting Liu,1 Yunxia Jiang,1 Xianzhi Zhao,2 Fei Meng,1 Guangyi Xu,1 Mengjiao Zhao1 1School of Nursing, Qingdao University, Qingdao, People’s Republic of China; 2Department of Gastroenterology, The Affiliated Hospital of Qingdao University, Qi...

View details
sponsored