scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Johanne Hansen Kobberstad"

1 - 1 of 1 results for
 "Johanne Hansen Kobberstad"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Høyt utdanna flyktningers tilnærminger til kvalifisering og arbeid

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 92-108 (2020)

Abstract: Mange høyt utdanna flyktninger som deltar i introduksjonsprogram, opplever et dilemma mellom rask arbeidsmarkedsintegrasjon og langsiktig sosial mobilitet. Basert på deltakende observasjon og kvalitative intervjuer utforsker artikkelen hvordan programd...

sponsored