scroll to top
0
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Justyna Jerzyk-Wojtecka"

1 - 10 of 11 results for
 "Justyna Jerzyk-Wojtecka"
Results per page:

II Ogólnopolski Zjazd Odjazdowych Bibliotekarzy (Łódź, 14 czerwca 2019 r.)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Vol 2, Iss 29, Pp 179-185 (2019)

Szkolenie biblioteczne w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego oczami studentów: omówienie wyników ankiety ewaluacyjnej

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Vol 2, Iss 29, Pp 73-87 (2019)

Abstract: W artykule opisano metodykę badania ewaluacyjnego usług instytucji pożytku publicznego. Na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej e-szkolenia bibliotecznego Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego scharakteryzowano podejście studentów do kursu oraz ich ocenę...

I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych (Łódź, 12–14 czerwca 2019 r.)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Vol 2, Iss 29, Pp 173-178 (2019)

Szkolenia biblioteczne online w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Vol 1, Iss 24, Pp 111-131 (2017)

Abstract: W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia metodyczne e-learningu i ich wykorzystanie w przygotowaniu szkolenia bibliotecznego online dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej e-szkolenia scharakteryzowano pod...

Program wdrażania szkoleń information literacy w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: omówienie pilotażowego badania ankietowego

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Toruńskie Studia Bibliologiczne, Vol 5, Iss 2 (9), Pp 143-156 (2012)

Abstract: Artykuł we wstępie omawia zagadnienia teoretyczne związane z wdrażaniem programu szkoleń information literacy w bibliotece akademickiej i zagraniczne doświadczenia w tej dziedzinie. Dalsza część poświęcona jest badaniu ankietowemu przeprowadzonemu wśró...

"BIBLIOTEKA W CHMURZE CZY CHMURY NAD BIBLIOTEKĄ": Konferencja naukowa. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): Przeglad Biblioteczny; 2017, Vol. 85 Issue 3, p355-358, 4p

„BIBLIOTEKA W KOMÓRCE? PRZYSZŁOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH“. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): Przeglad Biblioteczny; 2013, Vol. 81 Issue 3, p344-347, 4p

„STARE I NOWE W BIBLIOTECE -- WSPÓŁPRACA CZY KONKURENCJA.”. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): Przeglad Biblioteczny; 2009, Vol. 77 Issue 4, p498-501, 4p

sponsored