scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Karavardar, Alper"

1 - 10 of 31 results for
 "Karavardar, Alper"
Results per page:

Banka Tercihini Belirleyen Kriterlerin ENTROPİ Yöntemi İle Ağırlıklandırılması: Giresun İli Örneği (Weighting the Criteria that Determine the Bank Preference with the ENTROPY Method: The Case of Giresun Province)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 4, Pp 3482-3492 (2020)

Abstract: Amaç – Fon akışına aracılık ederek ekonominin gelişmesi için çok önemli bir görevi yerine getiren finansal aracıların en önemli kurumu bankalardır. Rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan bankalar, sürdürülebilir karlılıklarını artırmak i...

View details

X ve Y Kuşaklarının Kredi ve Borç Eğilimleri Analizi: Ordu İli Örneği (Credit and Debt Tendencies Analysis of X and Y Generations: Case of Ordu Province)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 3, Pp 2476-2486 (2020)

Abstract: Amaç - Kuşaklar arası kredi ve borç eğilimlerinin araştırıldığı bu eserde, X ve Y kuşağının bankalardan aldığı krediler çeşitli faktörlere göre analiz edilecektir. Çalışmada farklı zaman aralığında doğmuş, büyümüş ve yaşamlarını sürdürmüş olan bu iki...

View details

Banka Tercihini Belirleyen Kriterlerin ENTROPİ Yöntemi İle Ağırlıklandırılması: Giresun İli Örneği

Publication Type: Academic Journal

Source(s): İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 4 (2021)

Abstract: Amaç – Fon akışına aracılık ederek ekonominin gelişmesi için çok önemli bir görevi yerine getiren finansal aracıların en önemli kurumu bankalardır. Rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan bankalar, sürdürülebilir karlılıklarını artırmak içi...

View details

X ve Y Kuşaklarının Kredi ve Borç Eğilimleri Analizi: Ordu İli Örneği

Publication Type: Academic Journal

Source(s): İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 3 (2021)

Abstract: Amaç - Kuşaklar arası kredi ve borç eğilimlerinin araştırıldığı bu eserde, X ve Y kuşağının bankalardan aldığı krediler çeşitli faktörlere göre analiz edilecektir. Çalışmada farklı zaman aralığında doğmuş, büyümüş ve yaşamlarını sürdürmüş olan bu iki k...

View details

OSMANLI DEVLETİ FİNANS TARİHİNİN FİNANSMAN MODELLERİ* . (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Accounting & Financial History Research Journal; Jul2022, Issue 23, p81-102, 22p

Abstract: Copyright of Accounting & Financial History Research Journal is the property of Association of Accounting & Financial History Research and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's...

View details

BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ VE OCRA TEKNİKLERİ İLE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARININ VERİMLİLİK ANALİZİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. mar/nis2022, Vol. 32 Issue 170, p83-109. 27p.

Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyette bulunan özel sermayeli ticaret bankalarının finansal verimliliğinin çok ölçütlü karar verme tekniklerinden Entropi ve OCRA (Operational Competitivenes Rating) teknikleri ile değerlendirilmesidir. Bu amaçla ban...

View details

TÜRKİYE'DEKİ KOBİLERİN FİNANSAL BAŞARILI VE BAŞARISIZ OLMA DURUMLARININ ALTMAN, SPRİNGATE VE YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ İLE TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Jan/Feb2022, Vol. 32 Issue 169, p151-169. 19p.

Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren 150 başarılı ve 178 başarısız toplam 328 KOBİ'nin, 2015 ile 2018 yılları arasındaki bilanço ve gelir tablolarından yararlanılmıştır. Çalışmanın ana amacı finansal başarısızlığı 1, 2 ve 3 yıl öncesinden tespit e...

View details

FİNANS EĞİTİMİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Nov/Dec2020, Vol. 30 Issue 162, p67-93. 27p.

Abstract: Finansal okuryazarlık, bireylerin sağlıklı finansal kararlar alabilmelerini sağlayan bilgi ve becerilerin bir kombinasyonu olup, finansal okuryazarlık düzeyi bireylerin aldıkları eğitime bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu araştırmanın amacı, farklı say...

View details

Türkiye'de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Analizi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Maliye Finans Yazilari; 2020, Issue 113, p99-117, 19p

Abstract: Copyright of Maliye Finans Yazilari is the property of Maliye Finans Yazilari Yayimcilik Ltd. and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, use...

View details

Muhasebe Eğitiminde Etik İkilem ve Etik Karar Alma: Giresun Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): OPUS - International Journal of Society Research; 2019SpecialIssue, p262-289, 28p

Abstract: Copyright of OPUS - International Journal of Society Research is the property of OPUS - International Journal of Society Research and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's expr...

View details
sponsored