scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Kora��, Hikmet"

1 - 3 of 3 results for
 "Kora��, Hikmet"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

KAZAKİSTAN’DA ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATI, UYGUR YAZAR VE DRAMATURG AHMETCAN AŞİRİ (AŞİROV)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Iss 3, Pp 117-127 (2014)

Authors:

Abstract: Çağdaş Uygur edebiyatı köklü bir geleneğe sahiptir. Çünkü Uygurlar hala eski Türk kültür merkezlerinde yaşamaktadır. Aynı zamanda köklü ve gelenekleşmiş Çağatay edebiyatının mirasçısıdırlar. Tarihi Çağatay edebi dili Doğu Türkistan’da 1950’li yıllara...

Kazakistan’da Çağdaş Uygur Edebiyatı, Uygur Yazar ve Dramaturg Ahmetcan Aşiri (Aşirov)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Vol 3, Pp 117-127 (2014)

Authors:

Abstract: Çağdaş Uygur edebiyatı köklü bir geleneğe sahiptir. Çünkü Uygurlar hala eski Türk kültür merkezlerinde yaşamaktadır. Aynı zamanda köklü ve gelenekleşmiş Çağatay edebiyatının mirasçısıdırlar. Tarihi Çağatay edebi dili Doğu Türkistan’da 1950’li yıllara k...

AN EVALUATION ABOUT COMPARATIVE TURKISH DIALECTS DICTIONARY

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol 5, Iss 1, Pp 105-114 (2013)

Authors:

Abstract: After the Divanu Lughati't-Türk of Kaşgarlı operation of the first comparative dictionary is studying of Radloff Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy (Trial of Turkish Dialects Dictionary). The first comparative dictionary work done in Turkey Hüseyin Kazım ...

sponsored