scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Liu Q"

1 - 10 of 205,912 results for
 "Liu Q"
Results per page:

Sympathectomy Ameliorates CFA-Induced Mechanical Allodynia via Modulating Phenotype of Macrophages in Sensory Ganglion in Mice

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 6263-6274 (2022)

Authors:

Abstract: Lijia Mai,1,2,* Shilin Jia,1,2,* Qing Liu,3 Yanhao Chu,2 Jinyue Liu,2 Shengyan Yang,3 Fang Huang,1,2 Wenguo Fan1,2 1Hospital of Stomatology, Guanghua School of Stomatology, Sun Yat-sen University, Guangzhou, People’s Republic of China; 2Institu...

View details

Fatal Rickettsia Japonica Infection Complicating Disseminated Intravascular Coagulation in Yichang, China

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6613-6623 (2022)

Authors:

Abstract: Siyu Gao1 *, Lingfeng Li2 *, Xiaolin Zhou,1 Xiangcheng Dai,1 Lu Lu,1 Yandong Chen,1 Jing Han,1 Xiaoli Huang,1 Qian Xiao,1 Huiqing He,3 Qiang Liu1 1Yichang Central People’s Hospital, The First College of Clinical Medical Science, China Three Gor...

View details

Therapy for Psychiatric Comorbidities in Patients with Episodic Cluster Headache: A Prospective Multicenter Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 15, Pp 3245-3254 (2022)

Authors:

Abstract: Qinlin Liu,1 Yixin Zhang,1 Chuan Hu,2 Dongli Yuan,3 Kuiyun Wang,4 Wen Fan,5 Feibao Pan,6 Qin Li,7 Yunfeng Wang,1 Ge Tan1 1Department of Neurology, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, People’s Republic of China; 2De...

View details

Epidemiological Characteristics and Clinical Manifestations of Brucellosis and Q Fever Among Humans from Northeastern Inner Mongolia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6501-6513 (2022)

Authors:

Abstract: Na Ta,1,2 Jingchuan Mi,2 Xiaoyan Li,2 Wei Guo,2 Gaowa Yu,3 Guojun Li,4 Shuchun Pang,5 Wuyun Bai,6 Qingjie Liu,7 Haijun Zhao,8 Guangjun Wei,9 Mengguang Fan,2 Yongjun Wen1 1School of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot, Pe...

View details

Serum Soluble Scavenger Receptor A Levels are Associated with Delayed Cerebral Ischemia and Poor Clinical Outcome After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Prospective Observational Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Neuropsychiatric Disease and Treatment, Vol Volume 18, Pp 2529-2541 (2022)

Authors:

Abstract: Feng Jiang,1,2 Zhicheng Chen,1,2 Jiemiao Hu,1,2 Qianzhi Liu1,2 1Department of Neurosurgery, Ningbo Hangzhou Bay Hospital, Ningbo, 315336, People’s Republic of China; 2Department of Neurosurgery, Ningbo Branch, Ren Ji Hospital, Shanghai Jiao Tong Univer...

View details

Prevalence of Syphilis Infections Among Volunteer Blood Donors in Jinan Blood Center, China: A 15-Year Retrospective Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6431-6440 (2022)

Authors:

Abstract: Xiulian Chen,1 Qin Liu,2 Ping Sun,3 Shuhui Yuan,3 Hang Liao,3 Xueliang Zhang4 1Department of Blood Quality Control, Jinan Blood Center, Jinan, People’s Republic of China; 2Department of General Management, Jinan Blood Center, Jinan, People’s Republic o...

View details

Influences of Two FEV1 Reference Equations (GLI-2012 and GIRH-2017) on Airflow Limitation Classification Among COPD Patients

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of COPD, Vol Volume 17, Pp 2053-2065 (2022)

Authors:

Abstract: Dafei Wei1 *, Qi Wang2 *, Shasha Liu,2 Xiaowu Tan,2 Lin Chen,2 Rongfang Tu,2 Qing Liu,2 Yuanhang Jia,2 Sha Liu2 1Department of Pediatrics, The Second Affiliated Hospital, Hengyang Medical School, University of South China, Hengyang, People’s Re...

View details

Expression of PD-1 on Memory T Lymphocytes Predicts 28-Day Mortality of Patients with Sepsis: A Prospective Observational Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5043-5052 (2022)

Authors:

Abstract: Qingxiang Liu,1 Ming Xue,1 Qianwen Song,1 Jianfeng Xie,1 Yi Yang,1 Songqiao Liu1,2 1Jiangsu Provincial Key Laboratory of Critical Care Medicine, Department of Critical Care Medicine, Zhongda Hospital, School of Medicine, Southeast University, Nanjing, ...

View details

Efficacy of Dry Needling Under EMG Guidance for Myofascial Neck and Shoulder Pain: A Randomized Clinical Trial

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 15, Pp 2293-2302 (2022)

Authors:

Abstract: Qingguang Liu,1 Qiangmin Huang,2,3 Lin Liu,4 Thi-Tham Nguyen5 1International College of Football, Tongji University, Shanghai, People’s Republic of China; 2Department of Sport Rehabilitation, School of Kinesiology, Shanghai University of Sport, Shangha...

View details

Development and Validation of a Nomogram for Estimation of Left Atrial Thrombus or Spontaneous Echo Contrast Risk in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients with Low to Borderline CHA2DS2-VASc Score

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 15, Pp 7329-7339 (2022)

Authors:

Abstract: Zhitong Li1 *, Lifei Pan1 *, Yawen Deng,1 Quanbo Liu,2 Tesfaldet H Hidru,1 Fei Liu,1 Chenglin Li,1 Tao Cong,1 Xiaolei Yang,1 Yunlong Xia1 1Department of Cardiology, First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian, People’s Republ...

View details
sponsored