scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Ma Q"

1 - 10 of 73,416 results for
 "Ma Q"
Results per page:

Enzyme and Reactive Oxygen Species–Responsive Dual-Drug Delivery Nanocomplex for Tumor Chemo-Photodynamic Therapy

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 18, Pp 1-16 (2023)

Authors:

Abstract: Qian Xie,1,* Shi Gao,1,* Rui Tian,2 Guohao Wang,3,4 Zainen Qin,5 Minglong Chen,1 Wenhui Zhang,1 Qiang Wen,1 Qingjie Ma,1 Lei Zhu1 1Department of Nuclear Medicine, China-Japan Union Hospital of Jilin University, NHC Key Laboratory of Radiobiology, Schoo...

View details

A Systematic Review and Meta-Analysis Protocol on How Best to Use Non-Pharmacologic Therapies to Manage Chronic Low Back Pain and Associated Depression

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 15, Pp 3509-3521 (2022)

Authors:

Abstract: Yu Guo,1,* Qingyu Ma,1,* Xuan Zhou,1 Juan Yang,2 Kejie He,3 Longbin Shen,4 Canghuan Zhao,3 Zhuoming Chen,4 Celia Ia Choo Tan,5 Jiaxu Chen1 1Guangzhou Key Laboratory of Formula-Pattern of Traditional Chinese Medicine, School of Traditional Chine...

View details

IL-17A Promotes Epithelial ADAM9 Expression in Cigarette Smoke-Related COPD

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of COPD, Vol Volume 17, Pp 2589-2602 (2022)

Authors:

Abstract: Danyang Li,1 Tong Wang,2 Qianli Ma,3 Lu Zhou,1 Yanqing Le,1 Yafei Rao,1 Liang Jin,1 Yuqiang Pei,1 Yaning Cheng,4 Chen Huang,5 Xiaoyan Gai,1 Yongchang Sun1 1Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Peking University Third Hospital, Beijing,...

View details

The Relationship Between Physical Exercise and Prosocial Behavior of Junior Middle School Students in Post-Epidemic Period: The Chain Mediating Effect of Emotional Intelligence and Sports Learning Motivation and Gender Differences

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Psychology Research and Behavior Management, Vol Volume 15, Pp 2745-2759 (2022)

Authors:

Abstract: Zhen Hui,1,* Kelei Guo,2,* Chao Liu,3 Qishuai Ma,3 Weiwei Tian,2 Shujun Yao2 1School of Marxism, Zhaoqing University, Zhaoqing, People’s Republic of China; 2School of Physical Education and Health, Zhaoqing University, Zhaoqing, People’s Republ...

View details

Psychotherapy and Follow-Up in Health Care Workers After the COVID-19 Epidemic: A Single Center’s Experience

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Psychology Research and Behavior Management, Vol Volume 15, Pp 2245-2258 (2022)

Authors:

Abstract: Hao Chen,1,2,* Qing Ma,3,* Bo Du,1 Yan Huang,1 Shi-Guang Zhu,1 Sheng-Li Li,4 De-Qin Geng,1 Xing-Shun Xu2,5,6 1Department of Neurology, The Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University, Xuzhou, 221000, People’s Republic of China; 2Department...

View details

Design of Abnormal Heart Sound Recognition System Based on HSMM and Deep Neural Network

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Medical Devices: Evidence and Research, Vol Volume 15, Pp 285-292 (2022)

Authors:

Abstract: Hai Yin,1 Qiliang Ma,2 Junwei Zhuang,1 Wei Yu,1 Zhongyou Wang3 1School of Biomedical Engineering and Medical Imaging, Xianning Medical College, Hubei University of Science and Technology, Xianning, 437100, People’s Republic of China; 2School of Mathema...

View details

PDA-Based Drug Delivery Nanosystems: A Potential Approach for Glioma Treatment

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 3751-3775 (2022)

Authors:

Abstract: Hao Wu,1 Min Wei,1 Yu Xu,2 Yuping Li,3 Xue Zhai,4 Peng Su,4 Qiang Ma,3 Hengzhu Zhang3 1Neurosurgery, Graduate School of Dalian Medical University, Dalian, People’s Republic of China; 2Nanotechnology, Jinling Institute of Technology, Nanjing, People’s R...

View details

Combination Therapy of Ezetimibe and Rosuvastatin for Dyslipidemia: Current Insights

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Drug Design, Development and Therapy, Vol Volume 16, Pp 2177-2186 (2022)

Abstract: Maya R Chilbert,1,2 Dylan VanDuyn,3 Sara Salah,1 Collin M Clark,1,2 Qing Ma1 1Department of Pharmacy Practice, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University at Buffalo, Buffalo, NY, USA; 2Department of Pharmacy, Buffalo General Medical Cen...

View details

Early Prediction Model of Acute Aortic Syndrome Mortality in Emergency Departments

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 15, Pp 3779-3788 (2022)

Authors:

Abstract: Daidai Wang,1,* Hua Zhang,2,* Lanfang Du,1,* Qiangrong Zhai,1 Guangliang Hu,1 Wei Gao,1 Anyi Zhang,1 Sa Wang,1 Yajuan Hao,1 Kaijian Shang,1,3 Xueqing Liu,1 Yanxia Gao,4 Nijiati Muyesai,5 Qingbian Ma1 1Department of Emergency Medicine, Pekin...

View details

Identification and Validation of a Ferroptosis-Related Signature for Predicting Prognosis and Immune Microenvironment in Papillary Renal Cell Carcinoma

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 15, Pp 2963-2977 (2022)

Authors:

Abstract: Qingen Da,1,2,* Mingming Ren,2,* Lei Huang,2 Jianhua Qu,1 Qiuhua Yang,3 Jiean Xu,4 Qian Ma,4 Xiaoxiao Mao,4 Yongfeng Cai,4 Dingwei Zhao,4 Junhua Luo,5 Zilong Yan,1 Lu Sun,2 Kunfu Ouyang,2 Xiaowei Zhang,6 Zhen Han,2 Jikui Liu,1 Tao Wang2 1Depart...

View details
sponsored