scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Murat TOKSARI"

1 - 10 of 29 results for
 "Murat TOKSARI"
Results per page:

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin E-Sadakate Etkisi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, Vol 5, Iss 1, Pp 48-59 (2017)

Abstract:Marka savaşlarının yaşandığı bugünlerde işletmeler tüketicilere hızlı bir şekilde ulaşmak için interneti pazarlama da etkin bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Pazarlamanın temel amacı olan sadık tüketiciler oluşturmak sanal mağazacılığı önemli ...

View details

Niğde İlindeki Tüketicilerin Sosyo – Demografik Özellikleri İle Organik Gıdalara İlişkin Tutum Ve Bireysel Değerleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma (A Research for the Examination of the Differences in Customers Attitude towards Organic Foods Their Demographical Characteristics and Individual Values)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 12, Iss 1, Pp 29-56 (2010)

Abstract:The aim of this study is to examine customers’ attitude towards organic foods, and their relationship with demographic and individual values. The study is based on examination from the customers’ perspective of “universalism” and “goodness” which one a...

View details

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi’nde Hedef Pazarın Belirlenmesi(Determination of Target Market in Aegean Region for Furniture Sector by Using Analytical Hierarchy Process)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Yönetim ve Ekonomi, Vol 14, Iss 1, Pp 171-180 (2007)

Abstract:Businesses have to choose their target markets according to their goals, no matter in which sector they operate. In this study, analytical hierarchy process (AHP), which is an approach making businesses able to choose the best way in all situations by ...

View details

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDA ÜNLÜ SPORCU KULLANIMININ TÜKETİCİLERİN MARKA TUTUMU, POZİTİF E-WOM VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: X, Y VE Z KUŞAĞI ÜZERİNE NİĞDE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Erciyes Akademi. 2021, Vol. 35 Issue 1, p44-60. 17p.

Abstract:Bu çalışmanın amacı, X, Y ve Z kuşağındaki tüketicilerin marka tutumu, pozitif elektronik ağızdan ağza pazarlama (pozitif E-WOM) davranışı ve satın alma niyeti üzerinde kendini ifade etme ve sosyal bağlanma ihtiyacı faktörlerinin etkisini ortaya çıkarm...

View details

Türk Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme: Sadakatsiz Dizisi Örneği. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Akdeniz Iletisim; dec2021, Issue 36, p110-127, 18p

Abstract:Copyright of Akdeniz Iletisim is the property of Akdeniz University, Faculty of Communication and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, use...

View details

Retro Pazarlama Perspektifinden Tadım Kuruyemiş Markası İle İlgili Reklamın Göstergebilimsel Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Erciyes Communication; Jul2021, Vol. 8 Issue 2, p891-910, 20p

Abstract:Copyright of Journal of Erciyes Communication is the property of Erciyes University, Faculty of Communication / Erciyes Universitesi Iletism Fakultesi and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the co...

View details

Retro Pazarlama Perspektifinden Tadım Kuruyemiş Markası İle İlgili Reklamın Göstergebilimsel Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. (Kikuyu)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Erciyes Iletisim Dergisi; jul2021, Vol. 8 Issue 2, p891-910, 20p

Abstract:Copyright of Erciyes Iletisim Dergisi is the property of Erciyes University, Faculty of Communication / Erciyes Universitesi Iletism Fakultesi and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright ...

View details

Inbound Pazarlama Uygulamaları İle Pazarlama Performansı Arasındaki İlişkinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches. 2017, Vol. 6 Issue 2, p921-939. 19p.

Abstract:İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte pazarlama paradigması değişime uğramıştır. Tüketicilere tek yönlü mesaj gönderen ve çok sınırlı bir etkileşim sağlayan outbound (geleneksel) pazarlamanın yerini tüketicilerle çok yönlü ve karşılıklı iletişim kurabil...

View details

MENŞE ÜLKE ETKİSİNİN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of International Social Research. Oct2015, Vol. 8 Issue 40, p793-805. 13p.

Abstract:Bu çalışmanın amacı, uluslararası literatürde birçok kez çalışılmış olmasına rağmen, Türkiye'de az çalışma alanı bulmuş olan menşe ülke kavramını irdelemek ve Türkiye'den seçilen bir örnek üzerinde araştırma yapmaktır. Amaç, menşe ülke yazınına da kült...

View details

ÇEVRESEL DUYARLILIK VE YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2010, Vol. 15 Issue 3, p373-393. 21p.

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored