scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Nordentoft, Helle Merete"

1 - 10 of 65 results for
 "Nordentoft, Helle Merete"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Emotionelt arbejde og læring i asynkron peer-feedback

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, Vol 17, Iss 33 (2022)

Abstract: Tidligere forskning i peer-feedback har fokuseret på, hvordan kognitive og indholdsmæssige frem for emotionelle forhold har betydning for studerendes læring. Denne artikel undersøger sammenhænge mellem deres læring og det det emotionelle arbejde, der k...

'Vi er rigtig meget ens': Peer-dynamik i samarbejdet mellem specialeskrivende par

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, Vol 16, Iss 28 (2020)

Abstract: Fra 2015-2018 er antallet af parspecialer på Faculty of Arts (Arts) på Aarhus Universitet steget med næsten 300%. Der foreligger ikke systematisk forskning i, hvorfor der er en stigning, eller hvilke implikationer denne ændrede praksis har for hverken ...

'En usleben diamant': Video i udviklingen af masterstuderendes kritiske refleksivitet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, Vol 12, Iss 23, Pp 71-86 (2017)

Abstract: I denne artikel udforsker vi, hvordan video bidrager til at udvikle masterstuderendes kritisk refleksive blik på egen vejledningspraksis. Omdrejningspunktet er det didaktiske og dialogiske arbejde med video på modul 3, Master i Vejledning, DPU. Artikle...

Emotionelt arbejde og læring i asynkron peer-feedback. (Danish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Teaching & Learning in Higher Education / Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift; 2022, Vol. 17 Issue 33, p97-115, 19p

Abstract: Copyright of Journal of Teaching & Learning in Higher Education / Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift is the property of University of Southern Denmark, Department of Business Communication & Information Science and its content may not be copied o...

De-romanticising dialogue in collaborative health care research: a critical, reflexive approach to tensions in an action research project's initial phase

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Qualitative Research in Medicine & Healthcare, Vol 2, Iss 1 (2018)

Abstract: In the current socio-political conjuncture, collaborative, dialogic forms of knowledge production abound and are idealised as democratic and inclusive. The aim of the article is to contribute to the body of critical, reflexive analyses of collaborative...

Kollektiv Akademisk Vejledning - et bud på en ændret organisering af vejledningen på universitetet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, Vol 7, Iss 12, Pp 106-116 (2012)

Abstract: Artiklen præsenterer et udviklingsarbejde: ”Kollektiv Akademisk Vejledning” (KAV) på Master i vejledning på IUP (tidl. DPU), hvor studerende, som skriver individuelle opgaver, vejledes i grupper. For at skabe sammenhæng mellem undervisning og vejlednin...

Opgave- og skrivevejledning i klynger

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 20, Pp 144-145 (2016)

Association between early risk factors and level of functioning at age seven in children at familial risk for schizophrenia or bipolar disorder - The Danish High Risk and Resilience Study VIA 7

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, Vol 10, Iss 1, Pp 12-23 (2022)

Abstract: Facing multiple risk factors, relative to single risk factor exposure early in life can have great implications for negative child development.

VIA Family—a family-based early intervention versus treatment as usual for familial high-risk children: a study protocol for a randomized clinical trial

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Trials, Vol 20, Iss 1, Pp 1-17 (2019)

Abstract: Abstract Background Children born to parents with a severe mental illness, like schizophrenia, bipolar disorder, or major recurrent depression, have an increased risk of developing a mental illness themselves during life. These children are also more l...

sponsored