scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Rimantas Petrauskas"

1 - 10 of 36 results for
 "Rimantas Petrauskas"
Results per page:

Development of Electronic Identification Measures in the Public Sector in Lithuania: Reality, Demand and the Future

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 2, Iss 2, Pp 319-344 (2012)

Abstract:Purpose—to analyze eIAS implementation reports and development peculiarities; to discuss measures that impede effective implementation of eIAS in Lithuania.Design/methodology/approach—logical and systematic analysis, meta-analysis.Findings—the article ...

View details

E-democracy Projects in the Regions of Lithuania: Evaluation Aspects.404

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 2, Iss 2, Pp 404-419 (2012)

Abstract:Purpose—the purpose of the article is to analyse and evaluate e-participation projects in Lithuanian municipalities on the peculiarities of involving different social technologies.Design/methodology/approach is based on analysis of scientific literatur...

View details

Development of Electronic Identification Measures in the Public Sector of Lithuania: Analysis of Alteration Possibilities

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 3, Iss 2 (2014)

Abstract:Purpose – to analyze, assess and identify alteration possibilities of effective implementation of e-Identification technology solutions focusing on organization capabilities in the public sector of Lithuania.Design/methodology/approach – different meth...

View details

E-democracy Projects in the Regions of Lithuania: Evaluation Aspects.404

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 2, Iss 2 (2013)

Abstract:Purpose—the purpose of the article is to analyse and evaluate e-participation projects in Lithuanian municipalities on the peculiarities of involving different social technologies. Design/methodology/approach is based on analysis of scientific literatu...

View details

Development of Electronic Identification Measures in the Public Sector in Lithuania: Reality, Demand and the Future

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Social Technologies, Vol 2, Iss 2 (2013)

Abstract:Purpose—to analyze eIAS implementation reports and development peculiarities; to discuss measures that impede effective implementation of eIAS in Lithuania. Design/methodology/approach—logical and systematic analysis, meta-analysis. Findings—the articl...

View details

Neįgaliųjų integravimas į darbo rinką informacinės visuomenės sąlygomis

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Informacijos Mokslai, Vol 42, Iss 43 (2008)

Abstract:2000 metais Europos Tarybos patvirtinta Lisabonos strategija iškėlė tikslą per dešimtmetį Europos Sąjungą (ES) paversti dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje, kartu didinant įdarbinimo galimybes ir socialinę sanglaudą. Ypatingas dė...

View details

Elektroninis dalyvavimas ir Lietuvos atstovaujamoji valdžia.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Viesoji Politika ir Administravimas. 2009, Vol. 27, p45-53. 9p. 1 Chart, 6 Graphs.

Abstract:Straipsnyje pateikiami praeitos ir šios kadencijų Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos parlamentinių politinių partijų interneto svetainių empirinio tyrimo „lektroninio dalyvavimo iniciatyvos Lietuvos centrinėje atstovaujamojoje valdžioje" rezu...

View details

E-Inclusion as the Part of E-Government Development in Lithuania.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Viesoji Politika ir Administravimas. 2008, Vol. 23, p48-58. 11p. 1 Graph, 1 Map.

Abstract:Straipsnyje analizuojama Lietuvos e.įtraukties politika ir aprašomos viešosios ir privačios iniciatyvos, skirtos panaikinti elektroninei atskirčiai, kurios realizuojamos per inovacinius projektus. E.įtrauktis -- tai veikla, kurią vykdant siekiama sukur...

View details

Technologijų perdavimo vaidmuo inovacijų procese: Lietuvos inovacijų politikos perspektyva.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Viesoji Politika ir Administravimas. 2007, Vol. 19, p54-68. 15p.

Abstract:Šiame straipsnyje nagrinėjamas technologijų perdavimo reiškinys, aptariama šio reiškinio svarba ino-vacijųprocese bei inovacijų politikoj e. Daug dėmesio kreipiama įLietuvos inovacijų politiką ir jos santykį su technologijų perdavimo samprata. Svarbiau...

View details

e-Governance: Two Views on Legal Environment.

Publication Type:Book

Source(s):Electronic Government; 2003, p407-412, 6p

Abstract:Copyright of Electronic Government is the property of Springer eBooks and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored