scroll to top
0
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Szybowska, Urszula"

1 - 5 of 5 results for
 "Szybowska, Urszula"
Results per page:

Publikacje Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Toruńskie Studia Bibliologiczne, Vol 3, Iss 1 (4), Pp 43-56 (2010)

Abstract: W niniejszym artykule omówiony został zbiór materiałów bibliotecznych pochodzących z Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie z lat 1901-1938 zawierający między innymi tablice klasyfikacyjne, sprawozdania z działalności oraz informacje o nabytkach tejże Bibl...

Fragment prywatnego księgozbioru gdańskiego kupca George'a Tönnigesa zachowany w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Toruńskie Studia Bibliologiczne, Vol 2, Iss 1 (2), Pp 49-56 (2009)

Abstract: Obok historycznych księgozbiorów znanych gdańskich patrycjuszy, we współczesnych zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN znajdują się również fragmenty mniej znanych bibliotek dawnych gdańszczan. Przykładem jednej z prywatnych bibliotek gdańskich z XVIII wie...

Umiędzynarodowienie usług Biblioteki Politechniki Gdańskiej. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; 2019, Vol. 184 Issue 1, p1-10, 10p

Lista przebojów bibliotekarskich hitów na YouTubie. (Polish)

Publication Type: Periodical

Source(s): EBIB - Electronic Bulletin for Librarians; Mar2010, Issue 112, p1-6, 6p, 5 Color Photographs

sponsored