scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "TEKIN, Beyza ��."

1 - 10 of 42 results for
 "TEKIN, Beyza ��."
Results per page:

THE DISCURSIVE LEGITIMATION OF THE EU-TURKEY REFUGEE DEAL IN EUROPEAN POLITICAL DISCOURSE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences. haz2022, Vol. 44 Issue 1, p239-257. 19p.

Abstract:Bu makale Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle düzensiz göç alanında sürdürdüğü iş birliği girişimlerinin Avrupa siyasal söyleminde meşru kılınmasında rol oynayan söylemsel stratejileri incelemektedir. Makalede AB-Türkiye Mülteci Anlaşması olarak da bilinen ...

View details

Impact of Gender on Symptoms and Comorbidities in Obstructive Sleep Apnea

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Eurasian Journal of Medicine, Vol 53, Iss 1, Pp 34-39 (2021)

View details

DÜZENSİZ GÖÇ VE MÜLTECİ HAREKETLERİNİN YÖNETİMİNDE NEOLİBERAL HEGEMONYA ARAYIŞLARI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Marmara University Social Sciences Institute / Öneri. Jan2022, Vol. 17 Issue 57, p468-491. 24p.

Abstract:Bu çalışma, Birleşmiş Milletler Mülteciler ve Göçmenler için New York Bildirisinin ardından uluslararası göç ve mülteci hareketlerinin yönetimine yönelik olarak hayata geçirilen “Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakat” ve “Mültecilere ...

View details

THE RELATIONSHIP OF THE INFLAMMATORY POTENTIAL OF DIET WITH EATING ATTITUDES AND APPETITE: A STUDY ON NUTRITION AND DIETETICS STUDENTS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Karya Journal of Health Science; agu2022, Vol. 3 Issue 2, p113-119, 7p

Abstract:Copyright of Karya Journal of Health Science is the property of Karya Journal of Health Science and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, u...

View details

Effects of dexmedetomidine on the use of laryngeal mask airway and the cobra perilaryngeal airway in children

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cukurova Medical Journal, Vol 44, Iss 4, Pp 1418-1424 (2019)

Abstract:Purpose: The aim of this study was to evaluate the effects of dexmedetomidine on the use of laryngeal mask airway and the cobra perilaryngeal airway in children.Materials and Methods: The medical records of 112 children who received sevoflurane alone a...

View details

Deksmedetomidinin çocuklarda laringeal maske airway ve kobra perilarengeal airway kullanımına etkileri

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cukurova Medical Journal, Vol 44, Iss 4, Pp 1418-1424 (2019)

Abstract:Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuklarda deksmedetomidinin laringeal maske hava yolu ve kobra perilarengeal hava yolu kullanımına etkilerini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: LMA veya CobraPLA ile elektif inguinal bölge cerrahisi sırasında tek başına sevo...

View details

Evaluation of the Effect of Body Position on Intraocular Pressure Measured with Rebound Tonometer

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Türk Oftalmoloji Dergisi, Vol 49, Iss 1, Pp 6-9 (2019)

Abstract:Objectives:It is important to determine variables that influence intraocular pressure (IOP) measurement. This study aimed to evaluate the effect of body position on IOP.Materials and Methods:The study included 52 right eyes of 52 patients who presented...

View details

DÜZENSİZ GÖÇÜN YÖNETİMİ KONUSUNDA VARILAN TÜRKİYE - AB MUTABAKATININ AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ULUSLARARASI KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences. dec2017, Vol. 39 Issue 2, p657-678. 22p.

Abstract:Bu makale, günden güne derinleşen mülteci krizi karşısında Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle düzensiz göç ve sığınma politikası alanında sürdürdüğü işbirliği girişimlerine odaklanarak Birliğin uluslararası sistemdeki rolünü ve uluslararası kimlik iddialar...

View details

Bordering through othering: On strategic ambiguity in the making of the EU-Turkey refugee deal.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Political Geography. Oct2022, Vol. 98, pN.PAG-N.PAG. 1p.

Abstract:This article scrutinises the identity-constitutive role of bordering practices by taking EU-Turkey cooperation on border control and refugee governance as a case. Using Foucault's notion of dispositif , this empirically oriented contribution critically...

View details

Çocukların Havayolu Yönetiminde Laringeal Maske, Cobra Perilaringeal Airway ve Yüz Maskesinin Karşılaştırılması.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Journal of Anesthesia & Reanimation. Apr2016, Vol. 44 Issue 2, p81-85. 5p.

Abstract:Amaç: Çalışmamız elektif inguinal bölge cerrahisi uygulanan pediyatrik olgularda havayolu açıklığı sağlamak için kullanılan laringeal maske, Cobra perilaringeal airway ve yüz maskesinin spontan ventilasyon sırasında etkilerinin karşılaştırılması amacıy...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored