scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Xu L"

1 - 10 of 224,098 results for
 "Xu L"
Results per page:

Pain Physicians’ Attitudes and Experiences Regarding Clinical Pharmacy Services in China: A National Cross-Sectional Survey

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Multidisciplinary Healthcare, Vol Volume 16, Pp 21-29 (2023)

Authors:

Abstract: Wangjun Qin,1 Siyu Yuan,2 Li Zhao,1 Ying Liu,1 Liyuan Xu,3 Yi Zhang,3 Lihong Liu,1 Bifa Fan3 1Department of Pharmacy, China-Japan Friendship Hospital, Beijing, People’s Republic of China; 2Department of Pharmacy, Siping Central Hospital, Siping, Jilin ...

HIV-Associated Mycobacterium Avium Complex, Oral Candida, and SARS-CoV-2 Co-Infection: A Rare Case Report

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 7037-7042 (2022)

Authors:

Abstract: Xue Ding,1 Xiuxia Ma,2 Yanyan Xu,3 Liran Xu4 1Department of Medical Department, The First Affiliated Hospital of Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou, People’s Republic of China; 2Department of AIDS Clinical Research Center, The First Affili...

Central Mechanism of Acupuncture Treatment in Patients with Migraine: Study Protocol for Randomized Controlled Neuroimaging Trial

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 16, Pp 129-140 (2023)

Authors:

Abstract: Jingnan Jia, Chaoqun Yan, Xiancheng Zheng, Anqi Shi, Zhijun Li, Lufan Xu, Zhiyuan Hui, Yichao Chen, Zimin Cao, Jun Wang Dongzhimen Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Chaoqun Yan; Jun Wan...

Molecular Epidemiology of Group B Streptococcus Isolates from Pregnant Women with Premature Rupture of Membranes in Fuzhou, China

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 16, Pp 269-278 (2023)

Authors:

Abstract: Bin Liang,1,* Huiyu Chen,2,* Donghong Yu,3,4 Wantong Zhao,1,3 Xiaoling Cai,1,3 Huahong Qiu,2 Liangpu Xu1 1Medical Genetic Diagnosis and Therapy Center, Fujian Key Laboratory for Prenatal Diagnosis and Birth Defect, Fujian Maternity and Child He...

A Synergistic and Efficient Thrombolytic Nanoplatform: A Mechanical Method of Blasting Combined with Thrombolytic Drugs

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 5229-5246 (2022)

Authors:

Abstract: Liu Hu1,2 *, Jie Xu1 *, Wenli Zhang,1,2 Junrui Wang,1,2 Ni Fang,1,2 Ying Luo,1,2 Lian Xu,1,2 Jia Liu,1 Yu Zhang,1 Haitao Ran,3 Dajing Guo,1 Jun Zhou1 1Department of Radiology, The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chon...

Efficacy and Safety of Pyrotinib in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Advanced Breast Cancer: A Multicenter, Retrospective, Real-World Study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): OncoTargets and Therapy, Vol Volume 15, Pp 1067-1078 (2022)

Authors:

Abstract: Xiaoling Zhang1 *, Zhaohui Li2 *, Linlin Han3 *, Zheng Lv,4 Yuee Teng,5 Xiujie Cui,6 Caiyun Zhou,7 Hongwei Wu,8 Wei Fang,8 Lingzhi Xu,1 Shanshan Zhao,1 Chen Song,1 Yuanyuan Zheng,1 Tianqi Gao,1 Man Li1 1Department of Oncology, The Second Ho...

Trends and Comparisons of Blood Pressure and Fasting Plasma Glucose in Patients with Hypertension, Diabetes, and Comorbidity: 4-Year Follow-Up Data

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Risk Management and Healthcare Policy, Vol Volume 15, Pp 2221-2232 (2022)

Authors:

Abstract: Luxinyi Xu,1,2 Xiaotong Wen,1,2 Ying Yang,1,2 Dan Cui1,2 1School of Public Health, Wuhan University, Wuhan, 430071, People’s Republic of China; 2Global Health Institute, Wuhan University, Wuhan, 430071, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Dan Cui...

NF1 Gene Novel Splicing Mutations in a Chinese Family with Neurofibromatosis Type 1: Case Series

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, Vol Volume 15, Pp 2345-2351 (2022)

Authors:

Abstract: Ting Wu,1,* Hao Yang,1,* Liuli Xu,1 Qing Huang,1 Qi He,1 Rong Wu,2 Yun-Zhu Mu1 1Department of Dermatology, the Affiliated Hospital of North Sichuan Medical College, Nanchong, People’s Republic of China; 2Pediatric department, Women’s and Childr...

Inflammation-Based Scores Predict Responses to PD-1 Inhibitor Treatment in Intrahepatic Cholangiocarcinoma

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5721-5731 (2022)

Authors:

Abstract: Zhenyun Yang,1,2,* Deyao Zhang,1,2,* Huilan Zeng,1,2,* Yizhen Fu,1,2 Zili Hu,1,2 Yangxun Pan,1,2 Jinbin Chen,1,2 Juncheng Wang,1,2 Yaojun Zhang,1,2 Zhongguo Zhou,1,2 Li Xu,1,2 Dandan Hu,1,2 Minshan Chen1,2 1State Key Laboratory of Oncology in South Chi...

Omadacycline for the Treatment of Severe Chlamydia psittaci Pneumonia Complicated with Multiple Organ Failure: A Case Report

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 5831-5838 (2022)

Authors:

Abstract: Changquan Fang,1,* Limin Xu,2,* Jiarong Tan,1 Hongyi Tan,1 Junhong Lin,1 Ziwen Zhao3 1Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Huizhou Central People’s Hospital, Huizhou, Guangdong Province, Peoples’ Republic of China; 2Department of...

sponsored