scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Zhao J"

1 - 10 of 249,423 results for
 "Zhao J"
Results per page:

Developing and Validating an Autophagy Gene-Set-Based Prognostic Signature in Hepatocellular Carcinoma Patients

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of General Medicine, Vol Volume 15, Pp 8399-8415 (2022)

Authors:

Abstract: Jie Zhang,1,* Jingfei Zhao,1,* Shuichun Wei,2 Peipei Huang,2 Xinyue Tu,2 Guimin Su,2 Yu Gan,2 Wenfeng Gong,1 Bangde Xiang1 1Department of Hepatobiliary Surgery, Guangxi Medical University Cancer Hospital, Nanning, 530021, People’s Republic of C...

View details

Ultrasound Assessment of the Rectus Femoris in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Predicts Sarcopenia

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of COPD, Vol Volume 17, Pp 2801-2810 (2022)

Authors:

Abstract: Mingming Deng1– 4*, Liming Yan5 *, Run Tong1– 4*, Joseph Zhao,6 Yanxia Li,7 Yan Yin,8 Qin Zhang,8 Jinghan Gao,8 Qiuyue Wang,8 Gang Hou,1– 4 Xiaoming Zhou9,10 1Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Center of Respiratory Medicin...

View details

Engeletin Alleviates the Inflammation and Apoptosis in Intervertebral Disc Degeneration via Inhibiting the NF-κB and MAPK Pathways

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5767-5783 (2022)

Authors:

Abstract: Baixing Li,* Xiao Yang,* Pu Zhang, Jiadong Guo, Kewei Rong, Xin Wang, Xiankun Cao, Tangjun Zhou, Jie Zhao Shanghai Key Laboratory of Orthopedic Implants, Department of Orthopedics, Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiaotong University School of...

View details

The Comparison of Metagenomic Next-Generation Sequencing with Conventional Microbiological Tests for Identification of Pathogens and Antibiotic Resistance Genes in Infectious Diseases

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Infection and Drug Resistance, Vol Volume 15, Pp 6115-6128 (2022)

Authors:

Abstract: Hongzhi Lu,1 Li Ma,1 Hong Zhang,1 Li Feng,1 Ying Yu,1 Yihan Zhao,1 Li Li,1 Yujiao Zhou,1 Li Song,2,3 Wushuang Li,2,3 Jiangman Zhao,2,3 Lanxiang Liu4 1Department of Infectious Diseases, First Hospital of Qinhuangdao, Qinhuangdao, Hebei, 066000, People’s...

View details

Description of Clinical Features and Diagnoses of 444 Cases with Neck-Shoulder-Upper Extremity Pain: A Single-Center Retrospective Review

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Pain Research, Vol Volume 15, Pp 3483-3492 (2022)

Authors:

Abstract: Hongchao Zhang, Wenqi Luo, Chaoyuan Li, Jianhui Zhao, Qiao Zhang, Rui Gu Department of Orthopedics, The Multidisciplinary Consultation Center of Neck Shoulder Upper Extremity, China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin, People’s R...

View details

An Update on Novel Ocular Nanosystems with Possible Benefits in the Treatment of Corneal Neovascularization

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Nanomedicine, Vol Volume 17, Pp 4911-4931 (2022)

Authors:

Abstract: Chenchen Zhang,1 Yuan Yin,1 Jing Zhao,1 Yanxia Li,1 Yuanping Wang,1 Zhaoying Zhang,1 Lingzhi Niu,2 Yajuan Zheng1 1Department of Ophthalmology, The Second Hospital of Jilin University, Changchun, People’s Republic of China; 2Department of Ophthalmology,...

View details

The Relationship Between Plasma Selenium, Antioxidant Status, Inflammatory Responses and Ischemic Cardiomyopathy: A Case-Control Study Based on Matched Propensity Scores

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Inflammation Research, Vol Volume 15, Pp 5757-5765 (2022)

Authors:

Abstract: Yinhua Luo,1,* Xiaohong He,2,* Linbo Hu,3 Jinbo Zhao,1 Ke Su,1 Yuhua Lei,1 Yuanhong Li1 1Cardiovascular Disease Center, Central Hospital of Tujia and Miao Autonomous Prefecture, Hubei University of Medicine, Shiyan, People’s Republic of China; ...

View details

Expectation and Complaint: Online Consumer Complaint Behavior in COVID-19 Isolation

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Psychology Research and Behavior Management, Vol Volume 15, Pp 2879-2896 (2022)

Authors:

Abstract: Weihua Wang, Yuting Zhang, Huaming Wu, Junjie Zhao School of Business Administration, Anhui University of Finance and Economics, Benbu, People’s Republic of ChinaCorrespondence: Weihua Wang, School of Business Administration, Anhui University of Financ...

View details

Chronological Liquid Biopsy Reveals the Impact of Platinum-Based Chemotherapy on a Prostate Cancer Patient’s CDK12 Mutation: A Case Report

Publication Type: Academic Journal

Source(s): OncoTargets and Therapy, Vol Volume 15, Pp 947-952 (2022)

Authors:

Abstract: Sha Zhu,1,* Yige Bao,1,* Linmao Zheng,2,* Jinge Zhao,1 Yuntian Chen,3 Rui Huang,4 Guangxi Sun,1 Fengnian Zhao,1 Xingming Zhang,1 Jiayu Liang,1 Junru Chen,1 Zhipeng Wang,1 Yuchao Ni,1 Ni Chen,2 Pengfei Shen,1 Hao Zeng1 1Department of Urology...

View details

Combined Treatment of Tanshinone I and Epirubicin Revealed Enhanced Inhibition of Hepatocellular Carcinoma by Targeting PI3K/AKT/HIF-1&alpha

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Drug Design, Development and Therapy, Vol Volume 16, Pp 3197-3213 (2022)

Authors:

Abstract: Jiali Zhao,1 En Lin,1 Chaonong Cai,1 Manyao Zhang,2 Decheng Li,1 Shanglin Cai,1 Guifang Zeng,1 Zeren Yin,1 Bo Wang,1 Peiping Li,1 Xiaopeng Hong,1 Jiafan Chen,1 Baojia Zou,1 Jian Li1 1Department of Hepatobiliary Surgery, Fifth Affiliated Hospital of Sun...

View details
sponsored