scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 4 results for
 "international organizations"
Results per page:

Diplomaside Siyasi Girişimcilik: Barış İçin Arabuluculuk Girişiminin On Yılı.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p29-48. 20p.

Abstract:Türkiye ve Finlandiya'nın Barış İçin Arabuluculuk girişimini 2010 yılında başlatmalarından bu yana, farklı uluslararası kuruluşlarda, arabuluculuğun bir çatışma çözümü yöntemi olarak öne çıkarılmasına yönelik çalışmalarda bir artış olmuştur. Birleşmiş ...

View details

Milletler Cemiyeti'nde Türkiye: İyimserlik ve Kuşku arasında.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2017, Vol. 14 Issue 55, p93-111. 19p.

Abstract:Bu makale, 1932 yılında Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne özellikle de 1934 yılında Konsey'e üye olduktan sonraki faaliyetlerini ve Cemiyet'e yönelik ikircikli tutumunu ele almaktadır. Çalışma esasen İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Milletler Cemiy...

View details

Liberalizm: Bir Yazın Değerlendirmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2015, Vol. 12 Issue 46, p35-55. 21p.

Abstract:Bu makalenin amacı, Uluslararası İlişkilerin başlıca kuramlarından biri olan liberalizm hakkında bir yazın değerlendirmesi yapmaktır. Bu değerlendirme üç aşamada yapılacaktır. Öncellikle, liberal geleneğin düşünsel arka planı ele alınacak, ardından tar...

View details

Avrupa Birliği ve Bölgesel İhtilaflarin Çözümü.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2007, Vol. 4 Issue 16, p51-78. 28p.

Abstract:Bu çalışmanin öne sürdüᇟü tez, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları dışindaki devletlerle kurduğu kimlik ilişkilerinin, bu devletleri ilgilendiren ihtilafların çözümüne destek olma yetisini etkilediğidir. AB'nin ürettiği "Avrupa" kimliği özünde dışlayıcı ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored