scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 143 results for
 "finance"
Results per page:

TÜRKİYE’DEKİ BAĞIMSIZ DENETİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR: BİST-100 ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Turkish Court of Accounts / Sayistay Dergisi; Jun2022, Vol. 33 Issue 125, p227-255, 29p

Abstract:Copyright of Journal of Turkish Court of Accounts / Sayistay Dergisi is the property of Turkish Court of Accounts and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written perm...

View details

Yöneticiye duyulan güvenin hizmet inovasyon performansı üzerine etkisinde içsel motivasyonun ve örgütsel öğrenmenin aracılık rolü: Adıyaman ili finans sektöründe bir araştırma. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Gazi Journal of Economics & Business; 2022, Vol. 8 Issue 1, p124-144, 21p

Abstract:Copyright of Gazi Journal of Economics & Business is the property of Gazi Journal of Economics & Business and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. ...

View details

BÜYÜK TAARRUZ ÖNCESİNDE YUNANİSTAN'IN ANADOLU'DA TUTUNMA ÇABALARI: İSTANBUL'UN İŞGALİ PROJESİ VE ANADOLU'DA MUHTARİYET İLANLARI. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Strategic & Social Research; 2022Spl Issue, Vol. 6, p61-82, 22p

Abstract:Copyright of Journal of Strategic & Social Research is the property of Mehmet Akif Ersoy University, Social Science Institute and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express ...

View details

BORCUN VERGİ KALDIRACI ETKİSİNE KARŞILIK ÖZKAYNAK VERGİ KALDIRACI ETKİSİ: NAKDİ SERMAYE ARTIRIMI TEŞVİK UYGULAMASI. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS); 2020, Vol. 13 Issue 1, p151-173, 23p

Abstract:Copyright of Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS) is the property of Ankara Serbest Muhasebeci Mali Musavirler Odasi and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to ...

View details

TÜRKİYE'DE 1950-2006 DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİR-GİDER YÖNETİMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: TEK PARTİ VE KOALİSYON HÜKÜMETLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2009, Vol. 14 Issue 3, p265-288. 24p.

Abstract:Bu çalısma, Türkiye'de 1950-2006 döneminde Genel Bütçe gelir ve gider tahminleri ile gerçeklesmeleri arasındaki farkın ya da sapmanın, koalisyon ve tek partili hükümet dönemleri arasında, farklı olup olmadıgını incelemektedir. ×alısmada t testi ve regr...

View details

Üniversite Fakültelerinde İdari Mali İşler Biriminde Çalışan Personelin Yaşadığı İş Stresi. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Public Finance Studies / Maliye Çalismalari Dergisi; 2022, Issue 67, p117-137, 21p

Abstract:Copyright of Journal of Public Finance Studies / Maliye Çalismalari Dergisi is the property of Journal of Public Finance Studies / Maliye Calismalari Dergisi and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without...

View details

COVİD 19’UN 2020 YILI DENETİM RAPORLARINA ETKİLERİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Bulletin of Accounting & Finance Reviews / Muhasebe & Finans Incelemeleri Dergisi. Apr2022, Vol. 5 Issue 1, p1-14. 14p.

Abstract:Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde Covid 19 salgını nedeniyle pandemi ilan etmesi, tüm ekonomik ilişkilerde ve süreçlerde değişime neden olmuştur. İşletmelerin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumlarının gerçeğe uygun sunumuna ilişkin makul ...

View details

Pandemi dönemi çevrimiçi satın alma davranışında finansal yetenekler ve teknolojik uygulamalar için öneriler: Türkiye’den kanıtlar.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ). 2022, Vol. 10 Issue 2, p683-702. 20p.

View details

OPSİYON DUYARLILIK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. (Turkish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences; Jun2012, Vol. 14 Issue 2, p87-103, 17p

Abstract:Copyright of Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences is the property of Dokuz Eylul University Graduate School of Social Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv withou...

View details

Akademisyenlerin Örgütsel Demokrasi Algısı ve Örgütsel Sessizlik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Studies - Economics, Finance, Politics. 2020, Vol. 15 Issue 4, p2053-2069. 17p.

Abstract:Rekabetin arttığı küreselleşen dünyada, örgütlerin ayakta kalması ve hatta rakipleri arasında öne çıkması büyük ölçüde örgütlerin çıktılarına bağlıdır. Üniversiteler de dâhil olmak üzere tüm örgütlerde çalışanların yönetimin uygulamalarında söz sahibi ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored