scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 3 results for
 "human rights"
Results per page:

"Goddank dis hoogverraad en nie laagverraad nie!": Die rol van vroue in die Ossewa-Brandwag se verset teen Suid-Afrika se deelname aan die Tweede Wêreldoorlog.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Historia. Nov2012, Vol. 57 Issue 2, p68-103. 36p. 2 Black and White Photographs.

Abstract:Gedurende die Tweede Wêreldoorlog het die Ossewa-Brandwag (OB) as massaorganisasie homself verset teen Suid-Afrika se deelname aan die oorlog aan die kant van Brittanje. Duisende Afrikaners het die OB gesien as 'n middel tot die voortsetting van die "v...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored