scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "inter-"

1 - 10 of 425 results for
 "inter-"
Results per page:

Nekemijske metode za unutar-rednu obradu tla u vinogradu ili voćnjaku.

Publication Type:Periodical

Source(s):Glasnik Zastite Bilja. 2020, Vol. 43 Issue 4, p40-49. 10p.

Abstract:U ekološkoj proizvodnji voća i grožđa gdje se ne smiju upotrebljavati herbicidi za suzbijanje korova unutar-rednog prostora upotrebljavaju se različite nekemijske metode. Ove nekemijske metode se šire i u integriranu proizvodnju voća i grožđa. U radu s...

View details

POGLED NA JEZIK PJESNIŠTVA LIBRA OD MNOZIJEH RAZLOGA U KONTEKSTU HRVATSKIH MEĐUDIJALEKTNIH ADAPTACIJA 16. STOLJEĆA. (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Croatica: Magazine for Croatian Language, Literature & Culture; 2021, Vol. 45 Issue 65, p7-34, 28p

Abstract:Copyright of Croatica: Magazine for Croatian Language, Literature & Culture is the property of University of Zagreb, Faculty of Humanities & Social Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without ...

View details

RAZVOJ INSTITUTA ZAJEDNIČKE HAVARIJE I YORK - ANTWERPENSKIH PRAVILA S POSEBNIM OSVRTOM NA REVIZIJU PRAVILA IZ 2004. GODINE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Comparative Maritime Law / Poredbeno Pomorsko Pravo. 2010, Vol. 49 Issue 164, p555-612. 58p.

Abstract:The article presents the review of York-Antwerp Rules which were made in Vancouver, British Columbia in 2004. It investigates the reasons responsible for modifying the rules in the maritime transportation. It analysis whether these modifications would ...

View details

Europskost ukidanja praznika i socijalističkog neradničkog mentaliteta.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Croatian Journal of Ethnology & Folklore Research / Narodna Umjetnost. 2015, Vol. 52 Issue 2, p69-84. 16p.

Abstract:U tekstu se analiziraju službeni i neslužbeni diskursi (medijsko izvještavanje, inter-netski komentari i forumi) u Sloveniji i Hrvatskoj koji ukidanje praznika tematizi-raju kao gospodarsku mjeru (štednje). Prate se odnosi između ukidanja praznika, mar...

View details

Prijedložna skupina s + instrumental u hrvatskom jeziku.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Suvremena Lingvistika. 2018, Vol. 44 Issue 85, p1-22. 22p.

Abstract:Cilj je rada sintaktički odrediti prijedložnu skupinu s + instrumental kao dopunu, dodatak ili postmodifikator imenice i odrediti joj semantičku ulogu. Takav opis doprinosi valencijskomu opisu glagola i analizi rečenice, a ujedno i opisu padeža u hrvat...

View details

Politički mesijanizam i demokratija: o mogućnosti političke samotransformacije demokratije. (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Filozofija i Drustvo; 2016, Vol. 27 Issue 3, p644-663, 20p

Abstract:Copyright of Filozofija i Drustvo is the property of University of Belgrade, Institute for Philosophy & Social Theory and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written ...

View details

ODNOS IZMEĐU SUBJEKTIVNE DOBI I NEKIH SOCIODEMOGRAFSKIH ZNAČAJKI, OSOBINA V ' LIČNOSTI I ZDRAVLJA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Drustvena Istrazivanja. Jul-Sep2014, Vol. 23 Issue 3, p489-509. 21p.

Abstract:Cilj istraživanja bio je ispitati tri pokazatelja subjektivne dobi (kognitivnu, komparativnu i željenu), njihove međusobne povezanosti te odnos s nekim sociodemografskim značajkama, osobinama ličnosti iz petofaktorskoga modela i samoprocjenom zdravlja....

View details

Investigations of the Syntax-Semantics-Pragmatics Interface.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Suvremena Lingvistika. 2010, Vol. 36 Issue 69, p117-121. 5p.

View details

Problemi zasnivanja moderne estetike: Estetika kao analiza iskustva svesti. (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Filozofija i Drustvo; 2015, Vol. 26 Issue 3, p617-628, 12p

Abstract:Copyright of Filozofija i Drustvo is the property of University of Belgrade, Institute for Philosophy & Social Theory and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written ...

View details

NATJEČAJNI PROJEKT BEČKOG ARHITEKTA AUGUSTA KIRSTEINA ZA ŽUPNU CRKVU SVETIH PETRA I PAVLA U OSIJEKU.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Prostor. 2007, Vol. 15 Issue 2, p194-203. 10p. 7 Black and White Photographs, 1 Diagram.

Abstract:Bečki arhitekt August Kirstein sudjelovao je 1892.-1893. godine na natječaju za projekte župne crkve svetih Petra i Pavla u Osijeku. Njegov projekt u renesansno-baroknom stilu osvojio je drugu nagradu iako glavni inicijator gradnje, biskup Josip Juraj ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored