scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 43 results for
 "international organizations"
Results per page:

YUKARI KARABAĞ SORUNU VE TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERv ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Winter2011, Vol. 6 Issue 1, p1139-1154. 16p.

Abstract:Yukarı Karabağ sorunu, Sovyetlerin çöküşünden sonra Kafkasya'daki istikrarı etkileyen sorunların başında yer almaktadır. Tarihi bir Türk yurdu olan Karabağ'a Çarlık Rusyası döneminden itibaren Ermeniler yerleştirilerek Azerbaycan toprakları içinde Erme...

View details

Akademisyenlerin Örgütsel Demokrasi Algısı ve Örgütsel Sessizlik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Studies - Economics, Finance, Politics. 2020, Vol. 15 Issue 4, p2053-2069. 17p.

Abstract:Rekabetin arttığı küreselleşen dünyada, örgütlerin ayakta kalması ve hatta rakipleri arasında öne çıkması büyük ölçüde örgütlerin çıktılarına bağlıdır. Üniversiteler de dâhil olmak üzere tüm örgütlerde çalışanların yönetimin uygulamalarında söz sahibi ...

View details

WORK AND ORGANIZATION IN THE OTTOMAN EMPIRE: NOTES ON THE TRADE GUILDS OF SIXTEENTH- AND SEVENTEENTH-CENTURY BURSA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 4, p414-453. 40p.

Abstract:Esnaf teşkilatının en önemli fonksiyonu iktisadi hayatın gündelik faaliyetlerinin, mümkün olduğu kadar az ihtilaf doğuracak şekilde, sosyal dayanısma ve ahenk içerisinde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu sayede devlet ağır bir bürokrasiden kurtulduğu gib...

View details

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Görüşleri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Studies - Educational Sciences. Feb2022, Vol. 17 Issue 1, p73-90. 18p.

Abstract:Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla öğretmenlere kaynaştırma eğitimini destekleyip desteklemedikleri, kaynaştırma eğitiminde yaşadıkları sorunlar, bu sorunların çözümüne...

View details

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMLARINA KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Summer2017, Vol. 12 Issue 25, p149-168. 20p.

Abstract:Bu araştırma; Özel Gereksinimli (ÖG) bireylerin fiziksel aktivite programlarına katılımlarını engelleyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Fiziksel aktiviteye katılıma engel olan faktörleri anlamak ve ortadan kaldırmak, bireylerin fiziksel ...

View details

OĞUZCADAN GELEN ESİNTİ: KARAKOYUNLU YÖRÜKLERİ AĞZINDAN BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜĞE KATKILAR.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. 2009, Vol. 4 Issue 4, p331-466. 136p.

Abstract:Bugün hâlihazırda büyük bölümü Antalya bölgesinde yerleşik hayata geçmiş, bir kısmı da hâlâ göçebecilik hayatı süren Karakoyunlu Yörüklerinin (KKY) kullandığı bazı sözcüklerin anlamları verildi. Bu kelimeler incelendiğinde eski Türkçeden ve Orta Anadol...

View details

MÜELLİFİ MEÇHUL BİR LUGAT: HAZA KİTAB-I LUGAT-I DĀNİSTEN.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. 2009, Vol. 4 Issue 4, p555-598. 44p.

Abstract:Bu çalışmada, Farsça-Türkçe mensur sözlüklerden biri olan Lugat-ı Dānisten''in çeviri yazısı yapılmış ve eser sözvarlığı, düzenleniş biçimi ve imla açısından incelenmiştir. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

View details

ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL ANOMİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. 2019, Vol. 14 Issue 2, p113-134. 22p.

Abstract:Örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel anomi arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada; örgütsel güvenin örgütsel anomiye etkisi, örgütsel adaletin örgütsel güven ve örgütsel anomiye etkisi ve ayrıca örgütsel adaletin örgütsel ...

View details

KUTADGU BİLİG'DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKİNLİK İFADE EDEN SÖZLER.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. 2009, Vol. 4 Issue 3, p397-418. 22p.

Abstract:Türk dili ve kültürünün en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig'de devlet, yurttaslık, yasa, saray örgütü, görevliler, yönetim ve töre gibi konulardan bahsedilirken çeşitli vesilelerle ahlaklılık, soyluluk ve seçkinlik ön plana çıkarılmaya çalıs...

View details

THE IMPACT OF THE FRENCH REVOLUTION ON THE OTTOMAN-SPANISH RELATIONS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 1, p335-354. 20p.

Abstract:Osmanlı ve İspanya Devletleri 16. yüzyıl boyunca Akdeniz'in siyasi kontrolü için mücadele etmişler ancak yüzyılın sonunda her iki devlet de siyasi önceliklerini yeniden belirleyerek Akdeniz merkezli çatışmayı terketmişlerdi. Osmalılar ve İspanyollar 17...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored