scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 6 results for
 "international organizations"
Results per page:

Atlantik Paktı'ndan NATO'ya: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin Konumu ve Uluslararası Rolü Tartışmalarından Bir Kesit.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Summer2012, Vol. 9 Issue 34, p29-50. 22p.

Abstract:Bu makale Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifaki'na (NATO) giriş sürecinde dış politika söylemleri aracılığıyla oluşan kimliği, eleştirel jeopolitik çerçevesinde irdelemektedir. Bu makalenin ana tezi ülkelerin diş politika yoluyla oluşturdukları kimlikler...

View details

Oyun Kuraminin Uluslararasi İlişkiler Yazinina Katkilari.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Fall2007, Vol. 4 Issue 15, p33-65. 33p. 5 Charts.

Abstract:Bu makale, oyun kuraminin uluslararasi ilişkilerdeki uygulamalarina bir giriş ve katkilarinin tartişilmasi olarak tasarlamiştir. Oyun kuraminin araçsal akilci ve formel metotlari kullanmasinin uluslararasi ilişkilerin stratejik doğasini anlamaya nasil ...

View details

Ankara ve Berlin'in Bosna Savaşı'na Yönelik Politikaları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Spring2007, Vol. 4 Issue 13, p57-88. 32p.

Abstract:Bu çalışmada Bosna-Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Türkiye'nin ve Almanya'nın izlediği dış politika karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. İki kutuplu sistemin yıkılmasıyla birlikte her iki ülkede de kimlik krizleri ortaya...

View details

ABD-Körfez İşbirliği Konseyi İlişkilerinde İran Faktörü.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Fall2011, Vol. 8 Issue 31, p95-115. 21p.

Abstract:1980'lerden itibaren Iran tehdidi çerçevesinde stratejik işbirliğine giden ABD ve Körfez işbirliği Konseyi (KİK), zaman içerisinde bu ülkeye yönelik politikalarında fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Washington ile bağları koparmadan, şartlara uygun olarak...

View details

Segregations and Geopolitical "New" Orders: Turkish Armed Forces as Entrepreneurial Venturist Masters.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Spring2011, Vol. 8 Issue 29, p101-122. 22p.

Abstract:Bu yazı, epistemoloji ilkesinden yola çıkarak, uluslararası ilişkilerin dünya siyasetinin bir eleştirisini yapmaktadır. Makalede, uluslararası ilişkilerin bir alt dalı olarak uluslararasi ekonomi politik üzerinde durulmakta ve uluslararası ekonomi poli...

View details

Fosil, Yenilenebilir ve Nükleer Yakıtların Neopolitik Anlamı - Türkiye'nin Durumu ve Gelecek Alternatifleri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. Winter2008, Vol. 5 Issue 20, p57-88. 32p. 4 Charts, 2 Graphs.

Abstract:Bu çalışma Türkiye'nin yükselen enerji ihtiyacına koşut olarak önemini artıran arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği hususlarını, enerji tüketim trendini, fiyatlardaki gelişmeleri ve çevresel faktörleri ele almak suretiyle incelemektedir. Öncelikle küres...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored