scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 13 results for
 "international organizations"
Results per page:

Validering av eit måleinstrument for jobbtilfredsheit. (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2012, Vol. 7 Issue 4, p334-340, 7p

View details

Validation of an instrument for measuring job satisfaction. (English)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2012, Vol. 7 Issue 4, p334-340, 7p, 1 Black and White Photograph, 4 Charts, 1 Graph

View details

Treatment of drug addicts with pain in hospital. (English)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2012, Vol. 7 Issue 3, p252-260, 9p, 1 Black and White Photograph

View details

Attitude and behaviour related to evidence-based practice. (English)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2012, Vol. 7 Issue 3, p232-241, 10p, 1 Black and White Photograph

View details

Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme psykisk helse.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2009, Issue 4, p288-296, 9p, 1 Black and White Photograph, 4 Charts

Authors:
View details

Hva betyr lav «health literacy» for sykepleiernes helsekommunikasjon? (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2014, Vol. 9 Issue 3, p272-280, 9p, 1 Black and White Photograph, 1 Chart, 1 Graph

View details

Agitasjon og funksjon i stell. Førekomst og samanheng hos personar med demens. (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2013, Vol. 8 Issue 3, p232-240, 9p, 1 Black and White Photograph, 4 Charts

View details

Er retningslinjer for arbeidsantrekk i helsetjenesten forskningbaserte? (Norwegian)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2012, Vol. 7 Issue 4, p370-377, 8p

View details

Are the guidelines for health care services' uniforms based upon research? (English)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2012, Vol. 7 Issue 4, p370-377, 8p, 1 Black and White Photograph, 2 Charts

View details

Are midwifes working evidencebased? An clinical audit of cord clamping. (English)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning; 2012, Vol. 7 Issue 3, p214-222, 9p, 1 Black and White Photograph

View details
sponsored