scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "ANATOLIAN languages"

1 - 10 of 181 results for
 "ANATOLIAN languages"
Results per page:

Did Lycian adopt a new clause structure in place of inherited -r-passives?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Kadmos. 2020, Vol. 58 Issue 1/2, p157-184. 28p.

Abstract: The corpora of the IE Anatolian languages vary widely in script, legibility, size, date, subject matter, and in the extent to which we understand them. Four syntactic features which they appear to have inherited are: a S(ubject)- O(bject)-V(erb) clause...

SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. 2013, Vol. 2 Issue 4, p230-239. 10p.

Authors:

Abstract: 14. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden olan Süheyl ü Nev-bahâr mesnevisi, Hoca Mesûd ve yeğeni İzzeddin Ahmed tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. Eser, Türk edebiyatında yazılmış beşerî aşk konulu ilk mesnevi olması bakımından önem...

On the Concept of an Anatolian-Greek Language Area.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Old World: Journal of Ancient Africa & Eurasia; 2021, Vol. 1 Issue 1, p1-19, 19p

Abstract: Copyright of Old World: Journal of Ancient Africa & Eurasia is the property of Brill Academic Publishers and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. H...

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Summer2012, Vol. 7 Issue 3, p1229-1257. 29p.

Abstract: Nicel ve nitel araştırma desenleri kullanılarak yürütülen bu araştırmanın amacı Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi derslerine ilişkin tutumlarını ve görüşlerini belirlemektir. Bu bağlamda öğre...

EL-FEREC BA'DE'Ş-ŞİDDE'DE GEÇEN DEYİMLER.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Summer2011, Vol. 6 Issue 3, p461-487. 27p.

Abstract: Sıkıntıdan sonra gelen rahatlama anlamını taşıyan El-Ferec Ba'de'ş-Şidde, 15. yüzyılda Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiş bir eserdir. Sade bir dille ve nesir tarzında yazılan, aynı zamanda Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini de yansıtan bu eserde ...

ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARININ EN ESKİ KAYNAKLARINDAN BİRİ: GRAMER KİTAPLARI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Winter2011, Vol. 6 Issue 1, p35-40. 6p.

Authors:

Abstract: Anadolu ve Rumeli ağızları hakkında 19. yüzyıl ortalarında başlayan araştırmalar, bugün üniversitelerin gelişmesine paralel olarak nitelik ve nicelik bakımından hayli mesafe kat etmiş durumdadır. Türk ağız araştırmaları tarihinin ilk yüzyıllık dönemind...

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN BİRİNCİL ÜNLÜ UZUNLUKLARI ÜZERİNE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 3, p502-562. 61p.

Abstract: Bu makalede, Anadolu ağızlarında tespit edilen uzun ünlüler ortaya konulmuştur. Makalede Anadolu ağızlarında uzun ünlü taşıyan kelimelerin indeksi verilmiştir. Yine bir kısım çalışmalarda ve taramalarımızda karsılastığımız uzun ünlülerin birincil olup ...

THE NAMES OF PLANTS DETERMINED IN THE KİTAB-I GÜZÎDE-İ İLM-İ TIBB

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Vol 4, Iss 1, Pp 50-65 (2020)

Abstract: Humanity from it's origins struggles with different diseases. First way of getting provided, protected and saved from disease was found in nature. Different sorts of animals, minerals, curative water, stones and plants have been helpful in the treatm...

DERLEME SÖZLÜĞÜ'NDE KULLANILAN GÜN ADLARI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2008, Vol. 3 Issue 3, p102-128. 27p.

Abstract: Dillerin kelime hazineleri incelendiğinde insanoğlunun zaman ve mekan kavramlarını adlandırmada farklı yaklaşımlar izlediğini görmekteyiz. Bu yaklaşımların sosyal, ekonomik ve kültürel etkenlerden dolayı dildeki yansımaları da farklı olmaktadır. Diğer ...

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN KURULUŞUNDA YAZI DİLİ - AĞIZ İLİ ŞKİSİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. 2006, Vol. 1 Issue 1, p1-12. 12p.

Authors:

Abstract: This article is mentioned that relation written language of Old Anatolian Turkish with Anatolian dialect that spoken 13-15 th. İt is explained source of written language of Old Anatolian Turkish. In the end of this article is claimed that written langu...

sponsored