scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "AZ20-999"

1 - 10 of 47,158 results for
 "AZ20-999"
Results per page:

Baba Şiddetine Uğrayan “Ben” in Utanç Karmaşası

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İnsan & Toplum, Vol 12, Iss 3, Pp 1-24 (2022)

Abstract:Bu araştırmada, çocukluk süresince babalarının şiddetine uğrayan veya şahit olan kadınların bu deneyimlerine ilişkin utanç algısı ve babalarına ilişkin algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada fenomenolojik yaklaşımlardan biri olan yorumlay...

View details

A Preliminary Discussion on the Notion of Nationalism in Weber’s Thought: Max Weber and His Cogitation of Nationalism

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İnsan & Toplum, Vol 12, Iss 3, Pp 25-46 (2022)

Abstract:Nationalism is known as the product of the continuation of the Enlightenment in Western Europe. Although this ideology has an established place in studies on political science and has been a subject studied by political scientists, discussing whether t...

View details

Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Engellilik ve Politikasını Şekillendiren Sosyokültürel Değerlerin Keşfi ve Makul Düzenleme Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İnsan & Toplum, Vol 12, Iss 3, Pp 72-101 (2022)

Abstract:Toplumsal bir olgu olan engelliliğe dair sosyal politikaların aktif olarak hayata geçirilebilmesi için o toplumda engellilik ve politikasını şekillendiren sosyokültürel değerlerin bilinmesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de ve Amerika Birleşi...

View details

COVID-19 Pandemi Sürecinde Ortaya Çıkan Yeni Bir Kavram: Zoom Yorgunluğu

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İnsan & Toplum, Vol 12, Iss 3, Pp 47-71 (2022)

Abstract:COVID-19 nedeniyle tüm dünyada ilan edilen ve yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi süreci, bireylerin hayatını derinden etkileyerek birçok yaşam alanında değişiklikler yaşanmasına sebep olmaktadır. Özellikle eğitim alanında yüz yüze eğitime ara veril...

View details

Hervieu-Léger Sosyolojisi: Gelenek, Din ve Hafıza İlişkiselliğinde Bir Sekülerleşme Analizi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İnsan & Toplum, Vol 12, Iss 3, Pp 159-192 (2022)

Abstract:Modern dünyada dinin geleceği meselesi, sosyolojik tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Modern dönemlerde kurumsal yapısı, etkinlik alanı ve toplumsal hayattaki pratik karşılığı gibi hususlarda dinin önemli değişimlerle karşı karşıya kaldığı şeklin...

View details

Türkiye’de Mesleklerin Kirlilik Düzeyleri ve Türlerinin Sınıflandırılması

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İnsan & Toplum, Vol 12, Iss 3, Pp 101-120 (2022)

Abstract:Bu çalışma, Türkiye’de kirli iş tanımını ve sınıflandırmasını yapmak ve literatüre kirli iş kavramını kazandırmak üzere yapılmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmanın birinci aşamasında 321 kişiye online anket yoluyla ulaşılmıştır. Ankette Türkiye meslek ...

View details

İletişim Araçlarında Hızlanma Olgusu: Telgraf ve Twitter’ın Dromolojik Çözümlemesi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İnsan & Toplum, Vol 12, Iss 3, Pp 193-219 (2022)

Abstract:Teknoloji, dünyayı belirli bir biçimde yaşamayı ve kavramayı sağladığı için toplumsal alandan soyutlanabilir bir nitelik arz etmemektedir. Gün geçtikçe toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimin arttığı varsayımından hareket edildiğinde, toplumsal süre...

View details

Yapay Zekânın Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Kullanımına İlişkin Fırsatlar ve Sorunlar

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İnsan & Toplum, Vol 12, Iss 3, Pp 121-158 (2022)

Abstract:Günümüzde adına dördüncü teknoloji devrimi denilen disiplinler arası gelişme önemli bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Sırasıyla buharlı makine, elektrik ve bilgisayarın merkezinde yer aldığı bundan önceki üç devrim, köklü toplumsal dönüşümle...

View details

Identification of tourists’ dynamic risk perception—the situation in Tibet

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Humanities & Social Sciences Communications, Vol 9, Iss 1, Pp 1-13 (2022)

Abstract:Abstract This paper proposes an identification framework for dynamic risk perception with “Questions & Answers (Q&As) + travel notes”, which newly attends to the dynamic nature of risk perception and overcomes the liabilities of traditional data collec...

View details

Social stability risk assessment and economic competitiveness in China

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Humanities & Social Sciences Communications, Vol 9, Iss 1, Pp 1-7 (2022)

Abstract:Abstract Social stability risk assessment (SSRA) has become the mainstream policy instrument for assessing potential risks of large-scale development projects across all sectors in China. In this paper, fuzzy qualitative comparative analysis (fsQCA) is...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored