scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "B1-5802"

1 - 10 of 53,625 results for
 "B1-5802"
Results per page:

Kjærlighetens rytmePhilosophia og pedagogiske relasjoner

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Filosofisk Tidsskrift, Vol 57, Iss 3-4, Pp 160-168 (2022)

Abstract:Denne artikkelen presenterer og argumenterer for kjærlighet som del av pedagogikken, nærmere bestemt den pedagogiske relasjonen. I lys av begrepet om en rytmisk etikk, inspirert av Roland Barthes, argumenteres det for at begrepet om rytmer kaster et kr...

View details

Mellom aktivitet og passivitetMaurice Merleau-Ponty og kjærlighet som institusjon

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Filosofisk Tidsskrift, Vol 57, Iss 3-4, Pp 121-132 (2022)

Abstract:I denne artikkelen går jeg gjennom noen sentrale aspekter av Maurice Merleau-Pontys analyse av kjærlighet både fra Phénomenologie de la perception fra 1945 og forelesningsrekken L’institution, la passivité fra 1954–1955. Jeg retter søkelyset spesielt p...

View details

Hannah Arendt om kjærlighet, vennskap og politikk

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Filosofisk Tidsskrift, Vol 57, Iss 3-4, Pp 169-182 (2022)

Abstract:Hannah Arendts arbeid dreier seg om vita activa og vita contemplativa. Hun legger hovedvekten på det offentlige rom, og begreper som politikk, menneskelig pluralitet, frihet, likhet og makt er sentrale for hennes tenkning. Det er godt kjent at for Aren...

View details

Er kjærlighet en forutsetning for rettferdighet?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Filosofisk Tidsskrift, Vol 57, Iss 3-4, Pp 183-193 (2022)

Abstract:Martha Nussbaum mener at forsvarere av samtidige liberale rettferdighetsteorier ikke har tatt innover seg det hun kaller anstendige samfunns moralpsykologi. Alle samfunn trenger emosjonell støtte, dette gjelder også liberale rettferdige samfunn. Libera...

View details

Kjærlighet er ikke altSimone de Beauvoirs etiske og eksistensfilosofiske perspektiv

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Filosofisk Tidsskrift, Vol 57, Iss 3-4, Pp 133-147 (2022)

Abstract:I denne artikkelen diskuterer jeg hvorfor Simone de Beauvoirs syn på kjærlighet, slik det blant annet kommer til utrykk i Det annet kjønn gjennom skillet mellom autentisk og inautentisk kjærlighet, må forstås som grunnlagt på den eksistensialistiske fr...

View details

Kant’s Four Political ConditionsBarbarism, Anarchy, Despotism, and Republic

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Filosofisk Tidsskrift, Vol 57, Iss 3-4, Pp 194-207 (2022)

Abstract:In Kant’s “Doctrine of Right” there is a philosophical and interpretive puzzle surrounding the translation of a key concept: Gewalt. Should we translate it as “force,” “power,” or “violence”? This raises both general questions in Kant’s legal-political...

View details

Sivil ulydighet i økokrisens tidEn økosentrisk tilnærming

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Filosofisk Tidsskrift, Vol 57, Iss 3-4, Pp 208-218 (2022)

Abstract:Extinction Rebellions bruk av sivil ulydighet som protestform mot det de oppfatter som en rovdrift på jordsystemet er omstridt. I denne artikkelen fremsettes det jeg kaller et økoargument for sivil ulydighet og hevder at slik protest er akseptabelt som...

View details

Se og bli settOm kjærlighet og det kjærlighetsfulle blikket

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Norsk Filosofisk Tidsskrift, Vol 57, Iss 3-4, Pp 148-159 (2022)

Abstract:Denne artikkelen tar for seg forholdet mellom kjærligheten og blikket slik det fremstilles hos henholdsvis David Velleman (1999) og Iris Murdoch (1970). Mens Vellemans teori har inspirert mye av den filosofiske debatten om kjærlighet i nyere tid, ser v...

View details

Boundaries, Transgression, and Resistance

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Eidos. A Journal for Philosophy of Culture, Vol 6, Iss 1, Pp 18-35 (2022)

Abstract:In this essay I analyze the phenomenon of boundary and the mode(s) of human experiencing of it. I claim that it is essential, or even foundational, to culture. Humans encounter boundaries positively or negatively virtually everywhere, in all forms of e...

View details

De-Limitations of Culture

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Eidos. A Journal for Philosophy of Culture, Vol 6, Iss 1, Pp 1-6 (2022)

Abstract:Preview: Culture, one can say, is the process of projecting, creating, and setting limitations. It begins with such acts as much as it lives and sustains itself through them. Culture not only sets its outward, external limits serving as a demarcation b...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored