scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "BV1-5099"

1 - 10 of 19,467 results for
 "BV1-5099"
Results per page:

Lønnsarbeid og modernisering som strategi: Norsk misjon blant hjemløse ca. 1900–1950

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teologisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 3, Pp 160-175 (2022)

Abstract:I utgangspunktet ble Norsk misjon blant hjemløse sett på som en fremmed organisasjon som trengte seg inn i tateres/romanifolks verden. Bak dette lå flere generasjoners negative erfaringer med utenforstående som ønsket innsyn i leveviset. Tatere/romanif...

View details

Gives der en luthersk kristen etik?Et alternativ til Knud Ejler Løgstrups position

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teologisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 3, Pp 134-145 (2022)

Abstract:Inden for teologisk etik eksisterer der en fundamental problemstilling, som lyder: Gives der en kristen etik? Der findes en position, som svarer bekræftende på dette spørgsmål, mens en anden position benægter dette. Den første position var dominerende ...

View details

Kan nattverden medieres digitalt i en luthersk kirke?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teologisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 3, Pp 146-159 (2022)

Abstract:Under pandemien har Den norske kirkes menigheter tatt i bruk digitale plattformer for å kunne opprettholde gudstjenestelivet. Det har imidlertid ikke vært åpnet opp for digital nattverdsgang. I denne artikkelen ses det på argumenter for og imot digital...

View details

Gives der en kristen etik?En kritik af Knud Ejler Løgstrups position

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teologisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 3, Pp 120-133 (2022)

Abstract:Denne artikel redegør for den danske teolog Knud Ejler Løgstrups afvisning af en kristen etik. Dernæst præsenteres en kritik af Løgstrups position. Artiklen argumenterer for en forståelse af en kristen etik, hvor den er rodfæstet i de bibelske skrifter...

View details

Den tidiga kyrkans bibel: Om den nytestamentliga kanon på 100-talet

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teologisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 2, Pp 97-105 (2022)

Abstract:Även om den samtida forskningen förlägger Nya testamentets kanonisering från 300-talet och framåt fortsätter 100-talet att spela en viktig roll i diskussionerna kring kanonbildningen i den tidiga kyrkan. I denna artikel ges en kort forskningshistorisk ...

View details

Nettbaserte gudstjenester: Mediebrukernes opplevelse og gudstjenestens formål

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teologisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 2, Pp 80-96 (2022)

Abstract:Artikkelen tar for seg nettbaserte gudstjenester i regi av Den norske kirke, og diskuterer hva som skal til for å skape en god opplevelse for mediebrukeren, målt opp mot kirkens uttalte formål for gudstjenesten. Studien baserer seg på 131 utsagn fra br...

View details

Grunnlaget for liturgisk forbønn i det seinmoderne – nokre teologiske moment

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teologisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 2, Pp 56-65 (2022)

Abstract:Forbønn der nokon ber for ein annan, er ein ønska og levd praksis i vår kyrkje, kanskje særleg i koronatida. Men i det seinmoderne kan ikkje tradisjonelle forståingar av forbønn som Guds inngrep i verda stå seg i møte med sekulær fornuft. I staden kan ...

View details

Drop-in-dåp: En markedstilpasset og deprivatiserende dåpspraksis

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teologisk Tidsskrift, Vol 11, Iss 2, Pp 66-79 (2022)

Abstract:Denne artikkelen er basert på en studie som omfatter 22 ansatte og frivillige fra syv ulike menigheter i Den norske kirke og deres erfaringer med drop-in-dåp fra 2015 til 2020.1 Studien viser at drop-in-dåp kan sees på som en markedstilpasset praksis s...

View details

Similarities and Differences Between the Jewish, Catholic and Islamic Religious Communities in Ethical Dilemmas at the End of Life in Palliative Care

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Edinost in Dialog, Vol 77, Iss 1, Pp 9-44 (2022)

Abstract:Ethical dilemmas in nursing are most pronounced in palliative and end-of-life care, where we meet the most demanding and complex needs of nursing care. The research discusses the importance of ethics, religion and spirituality in palliative care, from ...

View details

A Humanistic and Naturalistic Approach to the Dialogue Between Heavenly Monotheistic Religions

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Edinost in Dialog, Vol 77, Iss 1, Pp 45-81 (2022)

Abstract:The earlier encounter of three monotheistic religions (Christianity, Judaism and Islam) dates back to the first quarter of the 7th century AC when the Qurʾān was revealed to Muḥammad, the prophet of Islam, so that he could warn the polytheistic tribes ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored