scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "CONTENT analysis"

1 - 10 of 107,387 results for
 "CONTENT analysis"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

A Functional Data Approach for Continuous-Time Analysis Subject to Modeling Discrepancy under Infill Asymptotics.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Mathematics (2227-7390). Oct2023, Vol. 11 Issue 20, p4386. 27p.

Abstract: Parametric continuous-time analysis often entails derivations of continuous-time models from predefined discrete formulations. However, undetermined convergence rates of frequency-dependent parameters can result in ill-defined continuous-time limits, l...

Three Variants of the Concept of Power: A Comparative Analysis through Theological inquiry.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pharos Journal of Theology. 2023, Vol. 104 Issue 5, p1-12. 12p.

Abstract: This article endeavors to embark on a comprehensive exploration of the multifaceted concept of power, employing a comparative and critical lens to examine its various theological underpinnings. The central objective of this study is to discern the affi...

A Content Analysis of Postgraduate Thesis on Tennis Branch.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Online Journal of Recreation & Sports. Oct2023, Vol. 12 Issue 4, p838-845. 8p.

Abstract: Bu çalışmanın amacı Tenis branşı alanında hazırlanan Lisansüstü tez çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelemek ve araştırmacılara tez ve özet yazımında belirli ölçütleri hatırlatarak yol gösterici bilgiler sunmaktır. Bu çalışma, Tenis branş...

The Neuroeducation Training of Students in the Degrees of Early Childhood and Primary Education: A Content Analysis of Public Universities in Andalusia.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Education Sciences. Oct2023, Vol. 13 Issue 10, p1006. 17p.

Abstract: Educational neuroscience presents a broad view of what learning is and how and when it occurs. Consequently, neuroeducation offers improved strategies for understanding and developing the teaching–learning process. It is, therefore, essential that teac...

Factors Influencing Crowdworkers' Continued Participation Behavior in Crowdsourcing Logistics: A Textual Analysis of Comments from Online Platforms.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Sustainability (2071-1050). Oct2023, Vol. 15 Issue 19, p14157. 15p.

Abstract: With the lazy economy's rise in the digital era, the demand for crowdsourcing logistics delivery is increasing. In this process, the continued participation of crowdworkers has been a considerable challenge. In order to further clarify the influencing ...

AFET İLETİŞİMİ VE TWİTTER: KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖZELİNDE BİR İÇERİK VE DUYGU ANALİZİ ARAŞTIRMASI.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Gumushane Universty Electronic Journal of the Faculty of Communication / Gümüshane Üniversitesi Iletisim Fakültesi Elektronik Dergisi. Sep2023, Vol. 11 Issue 2, p1816-1850. 35p.

Abstract: Deprem gibi doğal kaynaklı afetlere müdahalede en önemli hususlardan biri iletişimin kurulabilmesi ve sürdürülebilmesidir. Bir doğal afet olan deprem anında bilgi edinme ihtiyacı duyan bireyler, yetkili kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin ...

Textual Analysis in Accounting: What's Next?*.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Contemporary Accounting Research. Summer2023, Vol. 40 Issue 2, p765-805. 41p.

Abstract: RÉSUMÉ: L'analyse textuelle en comptabilité : quelle est la prochaine étape? Le langage naturel est une forme essentielle de communication d'entreprise. L'analyse textuelle correspond à l'application du traitement du langage naturel (TLN) aux données p...

Exploring Trends in Intangible Cultural Heritage Design: A Bibliometric and Content Analysis.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Sustainability (2071-1050). Jul2023, Vol. 15 Issue 13, p10049. 23p.

Abstract: This paper aims to explore the development of ICHD (intangible cultural heritage design), provide insights into its global trends, and foster its growth and advancement. The objectives are achieved through a mixed-methods approach that combines bibliom...

HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE DİJİTALLEŞME EĞİLİMLERİ: MÜFREDAT ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Gumushane Universty Electronic Journal of the Faculty of Communication / Gümüshane Üniversitesi Iletisim Fakültesi Elektronik Dergisi. Sep2023, Vol. 11 Issue 2, p1748-1764. 17p.

Authors:

Abstract: Dijitalleşmenin etkisi ile toplum ve pazar yapısında meydana gelen değişimlere cevap verebilmek kurumlar için elzemdir. Bu durum halkla ilişkiler uygulayıcılarının daha farklı niteliklere sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu aşamada gel...

KÜRESEL BİR HAYALETİN YEREL GÖLGELERİ: TÜRKİYE’DE CADILAR BAYRAMI ÜZERİNE BİR ANALİZ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Gumushane Universty Electronic Journal of the Faculty of Communication / Gümüshane Üniversitesi Iletisim Fakültesi Elektronik Dergisi. Sep2023, Vol. 11 Issue 2, p1430-1461. 32p.

Abstract: Kökeni Keltlere dayanan, özünde yaz mevsiminin sona erişinin kutlandığı ve ölülerin anıldığı dini bir festival olan Cadılar Bayramı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da ekonomik ve sosyokültürel bir tüketim fenomeni halini almıştır...

sponsored