scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "D51-90"

1 - 10 of 7,284 results for
 "D51-90"
Results per page:

Železnodobno grobišče v Kobaridu: raziskave leta 1979

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Arheološki Vestnik, Vol 73, Pp 507-537 (2022)

Abstract:Na podlagi obsežnega grobišča iz železne dobe Kobarid prištevamo med pomembnejša slovenska prazgodovinska najdišča in tu domnevamo eno izmed središč starejšeželeznodobne posoške oz. svetolucijske skupine. Grobišče, ki se je širilo na te...

View details

Rimsko grobišče Marof na Igu

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Arheološki Vestnik, Vol 73, Pp 199-280 (2022)

Abstract:Grobišče na Marofu pripada rimski naselbini na Igu, vikusu na upravnem območju kolonije Emone. Odkrili smo 27 žganih in en skeletni grob, datirani so od druge polovice 1. do konca 3. ali do 4. st. Večina grobov je bila močno poškodovanih ali izr...

View details

Prazgodovinsko višinsko naselje Gradišče na Primskovem na Dolenjskem

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Arheološki Vestnik, Vol 73, Pp 99-124 (2022)

Abstract:S sondiranjem, opravljenim leta 1998, smo odkrili, da je bilo Gradišče obljudeno v petih arheoloških obdobjih. Najstarejši obiski vzpetine segajo morda že v neolitik, vsekakor pa v starejši del bakrene dobe, ko vzpetina še ni bila utrjena. V poz...

View details

Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Arheološki Vestnik, Vol 73, Pp 397-469 (2022)

Abstract:Prostor posoške skupnosti iz starejše železne dobe (8.–4. st. pr. n. št.), znane kot svetolucijska halštatska kulturna skupina, zaznamujejo različne geomorfološke značilnosti in naravne danosti. Najstarejše jedro stalne poselitve se je izoblik...

View details

Železnodobno grobišče na Gradcu pri Krnu

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Arheološki Vestnik, Vol 73, Pp 539-583 (2022)

Abstract:Z najdišča Gradec pri vasi Krn v Posočju izvirajo arheološke najdbe nakita, bronastih posod, orodja in orožja iz starejše in mlajše železne dobe, ki jih je izkopal nepooblaščen iskalec arheoloških najdb z detektorjem kovin. Med najdbami sta ...

View details

Hellenistic bell-shaped situlae with ivy leaves

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Arheološki Vestnik, Vol 73, Pp 125-153 (2022)

Abstract:Situla art, as a specific visual and semantic synthesis, connected numerous culturally different societies of the prehistoric and historic Iron Age of Europe. Situlae themselves, which gave the name to this art phenomenon, were not only carriers of art...

View details

Cast bronze vessels in the northern Adriatic region (c. 600 AD).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Arheološki Vestnik, Vol 73, Pp 313-343 (2022)

Abstract:Although cast bronze vessels of the 6th–8th centuries are not recorded in particularly large numbers, their production and distribution provide a representative sample of the general economic trends and of the evolution of trade networks in the post-Ro...

View details

Jelenšek nad Godovičem.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Arheološki Vestnik, Vol 73, Pp 585-600 (2022)

Abstract:Na sedlu severno od gradišča na Jelenšku nad Godovičem pri Idriji sta iskalca “ajdovskega zaklada z Jelenška” naletela na železnodobne grobove z bogatimi pridatki. Odkritju je leta 1993 sledilo zaščitno arheološko izkopavanje. Raziskanih je bi...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored