scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "FORCED labor"

1 - 10 of 4,556 results for
 "FORCED labor"
Results per page:

FORCED LABOR.

Publication Type:Periodical

Source(s):TIME Magazine. 5/9/2022, Vol. 199 Issue 17/18, p68-73. 6p. 5 Color Photographs.

Abstract:Rekha had never imagined she would be sending her son to work 12-hour days at a glass factory. THE GROWING CRISIS stirred Bangladeshi authorities to ratify the International Labour Organization's (ILO) Convention 138 on child labor in March. BY THE TIM...

View details

ANALISA PERUNDANGAN BURUH PAKSA DALAM KONTEKS PIAWAIAN PERBURUHAN ANTARABANGSA DAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Malaysia Journal Syariah & Law. Dec2021, Vol. 9 Issue 2, p121-134. 14p.

Abstract:The issue of labour exploitation has been given media coverage at local and international level. It is one form of human trafficking which has been condemned by the international community. As a member of the International Labor Organization (ILO), thi...

View details

The Demographic Effects of Colonialism: Forced Labor and Mortality in Java, 1834–1879.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Economic History. Mar2022, Vol. 82 Issue 1, p211-249. 39p.

Abstract:We investigate the demographic effects of forced labor under an extractive colonial regime: the Cultivation System in nineteenth-century Java. Our panel analyses show that labor demands are strongly positively associated with mortality rates, likely re...

View details

LABOR FORCE AND ECONOMIC GROWTH BASED ON DEMOGRAPHIC PRESSURES, HAPPINESS, AND HUMAN DEVELOPMENT: EMPIRICAL FROM ROMANIA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Eastern European & Central Asian Research. 2021, Vol. 8 Issue 1, p40-50. 11p.

Abstract:This paper examines the effects of demographic pressure, happiness, and a human development index on labor force and economic growth in Romania for the period 2013-2019. Using path analysis, we developed two models, one exploring direct effects and the...

View details

Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archives of Criminology / Archiwum Kryminologii. 2021, Vol. 43 Issue 1, p249-270. 22p.

Abstract:Nauczanie młodych ludzi o zagrożeniach związanych z pracą przymusową jest zarówno jednym z najważniejszych, jak i jednym z najtrudniejszych zadań w zakresie zwalczania handlu ludzi. Trudność ta wynika z charakteru zjawiska - ukrytego i niewidocznego go...

View details

Foreign minors and forced labour in contemporary Italy.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archives of Criminology / Archiwum Kryminologii. 2021, Vol. 43 Issue 1, p195-222. 28p.

Abstract:Praca małoletnich cudzoziemców mieszkających we Włoszech może mieć dwa scenariusze. Pierwszy z nich odnosi się do stylu życia typowego dla kultury, z której się wywodzą migranci (i stanowi jej powielenie oraz przedłużenie), gdzie praca dzieci jest czym...

View details

Blue Trade and Forced Labour: Breaking the Resounding Silence of International Economic Law.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of World Investment & Trade. 2022, Vol. 23 Issue 1, p95-121. 27p.

Abstract:On 5 December 2017, the United Nations declared a 'Decade of Ocean Science for Sustainable Development' to be observed from 2021 to 2030. Beyond the rhetoric of sustainability, the absence of a rights-based approach that places human beings at the core...

View details

The unspoken phenomenon: Forced labour in Hungary.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archives of Criminology / Archiwum Kryminologii. 2021, Vol. 43 Issue 1, p119-141. 23p.

Abstract:Jak podają oficjalne statystyki dotyczące przestępczości, w latach 2013-2016 na Węgrzech zarejestrowano 36 przestępstw związanych z pracą przymusową. W okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2020 r. czyn ten był odrębnym przestępstwem uregulowanym w ...

View details

Is research on forced labour at an 'early stage'? Introduction to the special issue.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archives of Criminology / Archiwum Kryminologii. 2021, Vol. 43 Issue 1, p7-18. 12p.

Abstract:Pisząc o postępach w walce z pracą przymusową Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. handlu ludźmi Maria Grazia Giammarinaro w roku 2020 użyła określenia, że ciągle jeszcze jesteśmy na wczesnym etapie. To może dziwić, skoro konwencja dotycząca tej kwestii licz...

View details

SZKOŁY ZAWODOWE W CZĘSTOCHOWIE W LATACH 1939-1945.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Prace Historyczne. 2021, Vol. 148 Issue 1, p143-160. 18p.

Abstract:The disorganisation of Polish national life which was brought about by the outbreak of the World War II, commenced by the invasion of Poland by Hitler's Germany, afflicted the spheres of education and science just as severely as all the others. The occ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored